App Coronalert blijft groeien

  • 21 oktober 2020

De app Coronalert werd een kleine maand geleden gelanceerd en intussen meer dan 1,4 miljoen keer gedownload. Dat betekent dat ongeveer 20% van de smartphone-gebruikers de app heeft.

Privacy is altijd zeer belangrijk geweest bij de ontwikkeling van deze app. Dat betekent dat sommige gegevens niet uit de app kunnen gehaald worden. “Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om precies te achterhalen hoeveel mensen gewaarschuwd zijn (een "rood scherm" ontvangen) en getest zijn. De app draait ook op vrijwilligheid van de burger om de app te gebruiken en zijn contacten bij een positief resultaat te verwittigen”, zegt Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing.

Enkele cijfers

  • Meer dan 25.000 mensen hebben hun resultaat in de app ontvangen. In de eerste week heeft ongeveer 20% van de app-gebruikers hun resultaat in de app ontvangen; dit aantal is gestegen tot 33%.
  • Van de ontvangen testresultaten in de app was 15% positief. Van de 3700 gebruikers met een positieve test hebben er 2500 ingestemd met het delen van hun gegevens om anderen te informeren. Dit komt overeen met ongeveer 70%, wat duidelijk een succes is.
  • Tijdens de eerste 20 dagen hebben ongeveer 2.500 gebruikers met een positieve test hun informatie met andere gebruikers gedeeld. Dit komt overeen met ongeveer 6.500 sleutels: voor elke dag dat een gebruiker besmettelijk is, wordt een enkele sleutel geüpload die overeenkomt met de willekeurige Bluetooth-signalen
  • Contacten die gewaarschuwd zijn en symptomen hebben, gaan naar een huisarts: gemiddeld 12% van hen is positief, wat iets hoger is dan degenen die geen waarschuwing hebben gekregen. 
  • Ongeveer 400 personen hebben na een rood scherm contact opgenomen met het contactcenter

Blijvend belang van de app

Ook de stijgende besmettingen zijn merkbaar in de cijfers van de app. In de afgelopen 24 uur ontvingen meer dan 3000 personen hun testresultaat in de app, waarvan 500 positief; ongeveer 400 mensen (ongeveer 85%) hebben gegevens gedeeld onder de vorm van 1.100 sleutels. Dit komt overeen met ongeveer 4% van alle indexgevallen.

“De gewijzigde teststrategie zal ook een impact hebben op de resultaten in de app, maar we roepen de burgers en huisartsen op om de app te gebruiken”, benadrukt Karine Moykens. “Niet alleen krijgt de gebruiker het resultaat in de app, ook de contacten zullen verwittigd worden en op die manier sneller in quarantaine kunnen. De app kan op deze manier de contactopsporing blijven ondersteunen.”

Verdere verbeteringen

Het toenemende gebruik van de app zal verder ondersteund en vereenvoudigd worden. Binnenkort zullen gebruikers van de app de mogelijkheid krijgen om hun testresultaat zelf te koppelen aan de app. Ze zullen hiervoor een sms ontvangen die deze stap eenvoudiger moet maken. Momenteel kan dit enkel door de code van de app te geven aan de huisarts of via een webformulier op de website als de voor gebruikers een activeringscode hebben ontvangen. Deze bijkomende manier moet er voor zorgen dat 60-70% van de gebruikers hun testresultaat in de app zullen ontvangen.

“Elke persoon die verwittigd wordt, is een persoon die mogelijk sneller opgespoord wordt en minder mensen kan besmetten. Daarom blijven we de verdere mogelijkheden tot verhoging van de adoptiegraad blijven onderzoeken.”

Meer info

  • Meer informatie op www.coronalert.be
  • U kunt ook contact opnemen met het federale callcenter op 0800 14689.