Andere gezondheidszorgberoepen

Verzorgenden en andere medewerkers in de thuiszorg

Voor verzorgenden bestaat er geen erkenning of visum.

Wie werkt in een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, als verzorgende, logistiek medewerker of andere functies, moet voldoen aan bepaalde kwalificatie-eisen. De diensten voor gezinszorg moeten hun nieuwe personeelsleden ook eerst inschrijven bij Zorg en Gezondheid . Elk personeelslid krijgt van ons een inschrijvingsnummer.

Wie niet werkt voor een erkende thuiszorgdienst, maar wel beroepshalve zorg- en bijstandsverlening geeft bij iemand thuis, moet zich registreren bij Zorg en Gezondheid.

Voor zorgkundigen is er een registratie en visum.

Vroedvrouwen

Als u een diploma hoger onderwijs als vroedvrouw behaalt, bent u automatisch erkend (“erkenning van rechtswege”). U hoeft de erkenning niet aan te vragen en krijgt ze ook niet opgestuurd. Uw diploma is uw erkenning.

U moet wel nog zelf een visum aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. U kan uw visum downloaden van zodra de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid dit toekent.

Om uw erkenning te behouden, moet u permanent opleiding volgen.

Klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en psychotherapie

De federale overheid heeft een wetgevend initiatief genomen, waarin de erkenning van klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en psychotherapie in het vooruitzicht wordt gesteld.

Deze wet moet echter nog uitgevoerd worden, vooraleer er erkenningen kunnen komen. Vandaag kan u voor deze beroepen dus nog geen erkenning aanvragen.

Vragen omtrent de normering en de timing van de uitvoering van de wet? Contacteer de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid: info@gezondheid.belgie.be of 02 524 97 97.

Homeopaten

  • Voor homeopaten bestaat er geen erkenning of visum.
  • Homeopaten moeten zich wel registeren bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
  • Homeopaten behoren tot de zogenaamde “niet-conventionele praktijken”. Deze zijn een federale bevoegdheid.

Acupuncturisten, osteopaten, chiropractors

  • Voor deze beroepen bestaat er geen erkenning of visum.
  • Voor deze beroepen is er vandaag ook nog geen registratie nodig.
  • Deze beroepen behoren tot de zogenaamde “niet-conventionele praktijken”. Deze blijven een federale bevoegdheid.