De erkenning als ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer

Ambulanciers niet-dringend patiëntenvervoer zijn zorgverleners:  

 • die instaan voor het vervoer van en naar zorginstellingen of zorgverstrekkers;
 • die tijdens het vervoer het nodige toezicht houden. De patiënt is bij aanvang van het vervoer stabiel ;
 • die zorgen dat de patiënt in veiligheid is tijdens het vervoer en zorgt dat zijn toestand niet achteruitgaat;
 • die moeten erkend zijn voor hun beroep en een visum hebben om deze taken te mogen uitvoeren.

Het Koninklijk Besluit van 14 mei 2019 betreffende het beroep van ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer bepaalt dat vanaf 1 september 2020 iedere ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer moet beschikken over een definitieve of een voorlopige erkenning en een visum.

Erkenning: voor u uw visum krijgt, moet u eerst als ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer erkend worden. Na het slagen in een 160u-durende opleiding, kan u een aanvraag indienen en dit aanvraagformulier voor de erkenning samen met de nodige bewijsstukken versturen naar:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Team zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

Visum: in België heeft u een visum nodig om als ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer te mogen werken. Dit attest geeft toelating om het beroep uit te oefenen. Dit visum wordt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid automatisch uitgereikt van zodra u de erkenning behaalt.

Verpleegkundigen en artsen kunnen op basis van hun huidige visum het niet-dringend patiëntenvervoer blijven uitoefenen. Zij moeten geen erkenning en geen visum als ambulancier niet dringend patiëntenvervoer aanvragen.

Definitieve erkenning op basis van een opleiding van 160u

Na het slagen in een 160u-durende opleiding kan u een definitieve erkenning aanvragen per post.

Deze opleiding wordt aangeboden door een onderwijsinstelling of opleidingsverstrekker die opgericht, gesubsidieerd of erkend is door de gemeenschappen.

Deze erkenning kan pas afgeleverd worden vanaf 1 september 2020.

Definitieve erkenning op basis van een opleiding die niet volledig overeenstemt met een opleiding van 160u

 • Bezit u een diploma in het domein van niet-dringend patiëntenvervoer vóór 1 september 2019?
 • Stemt het opleidingsniveau niet overeen met de volledige theoretische of theoretische en praktische opleiding en stages, van een 160u-durende opleiding?
 • In sommige gevallen kan u toch nog in aanmerking komen voor een definitieve erkenning.
  • Ambulanciers die vandaag in het bezit zijn van een geldige badge 112 kunnen een definitieve erkenning op basis van overgangsmaatregelen aanvragen. Zij kunnen dit doen op basis van de opleiding 112, die niet helemaal overeenstemt met de opleiding voor het beroep van ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer.
 • Hiervoor kan u nog tot 31 augustus 2022 een aanvraag indienen per post. 

Deze erkenning kan pas afgeleverd worden vanaf 1 september 2019. Momenteel treft Zorg en Gezondheid de nodige voorbereidingen om deze erkenningen tijdig te kunnen afleveren.

Voorlopige erkenning op basis van een arbeidsovereenkomst

U kan een voorlopige erkenning krijgen op basis van op basis van een arbeidsovereenkomst op 11 juni 2019 als ambulancier niet dringend patiëntenvervoer

 • U kan uw arbeidsovereenkomst blijven verder zetten met een voorlopige erkenning.
 • Een voorlopige erkenning kan u nog tot 31 augustus 2022 aanvragen door een arbeidsovereenkomst in te dienen per post.
 • Binnen de 5 jaar kan u dit omzetten in een definitieve erkenning, mits het volgen van een aanvullende 40u-durende opleiding (die voldoet aan de technische prestaties van ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer, zoals beschreven in het koninklijk besluit)

Deze voorlopige erkenning kan pas afgeleverd worden vanaf 1 september 2019. Momenteel treft Zorg en Gezondheid de nodige voorbereidingen om deze erkenningen tijdig te kunnen afleveren.

Voorlopige erkenning op basis van een bewijs van werkervaring

U kan een voorlopige erkenning krijgen op basis van werkervaring van ten minste 1 jaar in de laatste vijf jaar voorafgaand aan 11 juni 2019 (ook als vrijwilliger).

 • Heeft u minstens 1 jaar in de 5 jaar vóór 11 juni 2019  gewerkt als ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer?
 • Voorlopige erkenning kan u nog tot 31 augustus 2022 aanvragen door een bewijs van werkervaring in te dienen per post.  
 • Dit kan binnen de 5 jaar worden omgezet in een definitieve erkenning, mits het volgen van een 40u-durende aanvullende opleiding, die voldoet aan de technische prestaties van ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer, zoals beschreven in het koninklijk besluit.

Deze voorlopige erkenning kan pas afgeleverd worden vanaf 1 september 2019. Momenteel treft Zorg en Gezondheid de nodige voorbereidingen om deze erkenningen tijdig te kunnen afleveren.

Een voorlopige erkenning omzetten naar een definitieve erkenning

U kan uw voorlopige erkenning van ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer omzetten naar een definitieve erkenning. Hiervoor moet u eerst een aanvullende 40u-durende opleiding volgen die voldoet aan de technische prestaties van ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer, zoals beschreven in het koninklijk besluit.

Waar worden deze opleidingen georganiseerd?

De opleidingen moeten, conform de regelgeving, gevolgd worden in een onderwijsinstelling of opleidingsverstrekker die opgericht, gesubsidieerd of erkend is door de gemeenschappen.

De voorbereidingen voor de organisatie van deze opleidingen is gestart.

Van zodra hierover concrete informatie bekend is, zal dit gecommuniceerd worden. We adviseren om de website van Zorg en Gezondheid  te volgen.

Zodra u geslaagd bent voor een aanvullende 40u-durende opleiding, die voldoet aan de technische prestaties van ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer zoals beschreven in het koninklijk besluit, kan u een omzetting van een voorlopige erkenning naar een definitieve aanvragen per post.

Hoe aanvragen?

Vraag een definitieve erkenning, voorlopige erkenning of omzetting van uw voorlopige erkenning naar definitief aan door uw aanvraag in te dienen bij Zorg en gezondheid door het ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige bewijsstukken op te sturen naar:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Team Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

 

 

Formulier om de erkenning als ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer aan te vragen

Na het slagen in een 160u-durende opleiding, kan u met dit formulier een aanvraag indienen voor de erkenning als ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer. Stuur het op samen met de nodige bewijsstukken.