Alternatieve testinitiatieven

Wat is een alternatief testinitiatief?

Alternatieve testinitiatieven kunnen worden opgericht in geval van onvoldoende plaatselijke capaciteit of voor ontlasting van de reguliere test- en triagecentra van de huisartsen. Het basisprincipe is dus dat ze complementair zijn aan de bestaande centra.

Oprichtings- en financieringsvoorwaarden

Een alternatief testinitiatief kan worden opgericht als blijkt dat de capaciteit, die maximaal kan ingezet worden door het reguliere test- en triagecentrum, tijdelijk onvoldoende is om aan de vraag naar testen te voldoen. Het agentschap Zorg en Gezondheid evalueert dit op basis van de beschikbare gegevens.

Het RIZIV en de Vlaamse overheid zullen bijkomende alternatieve testinitiatieven enkel financieren als aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • Er moet een reële nood zijn (aanvullend aan de bestaande test- en triagecentra)
  • Initiatief wordt genomen door een lokaal bestuur, de provinciegouverneur of vanuit een plaatselijke zorgorganisatie
  • 6 dagen op 7 open, ook voor specifieke doelgroepen zoals reizigers
  • Minimale capaciteit van 750 afnames per dag kunnen halen 

Er is een cofinanciering voorzien, waarbij het RIZIV instaat voor de vergoeding van alle personeelskosten verbonden aan een alternatief testinitiatief. De Vlaamse overheid voorziet een vergoeding voor de kosten op het vlak van organisatie, infrastructuur en logistiek.

Voor meer info: eerstelijn@vlaanderen.be

Mogelijke vormen van alternatieve testinitiatieven
Testdorpen- teststraten

Doelstelling 

Een teststraat of -dorp kan worden ingericht wanneer de testafnamecapaciteit van de bestaande test- en triagecentra in een bepaalde regio niet meer volstaat. Maatregelen om de vraag naar testen over alle beschikbare centra te verspreiden, volstaan in deze situatie niet meer. Er is sprake van een duidelijke piekbelasting.

Voorwaarde

Een testdorp/-straat kan enkel in de centrumsteden worden georganiseerd: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. 

Mobiele testteams

De mobiele testteams zullen ingezet worden voor het grootschalig testen bij uitbraken in niet-zorgvoorzieningen (scholen, grote bedrijven, andere collectiviteiten…). 

Doelstelling

Het reguliere aanbod van testcentra vrijwaren en gecoördineerd, planmatig en sneller testen in collectiviteiten in geval van een uitbraak.  

Voorwaarde

De Vlaamse overheid en het RIZIV financieren 1 mobiel testteam per provincie waarmee – indien de situatie dit vereist – snel kan worden opgetreden om grootschalig te testen in collectiviteiten (niet-zorgvoorzieningen). 

Inzetbaarheid

Deze teams kunnen worden ingezet wanneer na risico-analyse door de betrokken medisch verantwoordelijke een ruimere testing van grotere groepen is aangewezen, bijvoorbeeld in een school, bedrijf of andere collectiviteit waar geen medisch personeel beschikbaar is, en waar de lokale testafnamecapaciteit onvoldoende is.

Om een optimale inzet te kunnen garanderen, vragen wij om de indicaties voor dergelijke testings steeds af te stemmen met de regionale medisch verantwoordelijken: de medisch verantwoordelijke (MSPOC) van de zorgraad en arts infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid.