Alternatieve maatregelen voor legionellabeheersing

Naast de standaardmaatregel van temperatuursbeheersing zijn ook alternatieve beheersmaatregelen mogelijk. Die maatregelen moeten goedgekeurd worden door de minister.

Er zijn momenteel 7 goedgekeurde systemen. Voor elk systeem is er na het doorlopen van een proeftraject en na advies van de Hoge Gezondheidsraad een ministerieel besluit opgemaakt met daarin een korte omschrijving van het toestel en de gebruiksvoorwaarden.