Algemene ziekenhuizen: invullingsgraad en aanbodratio's ziekenhuisdiensten 2016

In dit deel van het aanbod van de algemene ziekenhuizen vindt u de invulling van de theoretische programmatie en de aanbodratio's van een aantal diensten (bedden) per 1.000 inwoners. De kaarten en de cijfers kan u downloaden aan de rechterkant.

Invullingsgraad

Hieronder vind je de invullingsgraad van de theoretische programmatie van de volgende ziekenhuisdiensten: materniteit, heelkunde en geneeskunde, pediatrie, geriatrie, gespecialiseerde dienst (alle), gespecialiseerde dienst palliatief. De invullingsgraad is berekend voor de ziekenhuisregioindeling p38. Naast de invullingsgraad vind je ook de spreiding van de diensten per ziekenhuiscampus.

M (Materniteit)Percentage invulling van de programmatie van de Mbedden, ziekenhuisregioindeling p38, Vlaams Gewest, 2016

C, D, CD E
Percentage invulling van de programmatie van de CDbedden, ziekenhuisregioindeling p38, Vlaams Gewest, 2016 Percentage invulling van de programmatie van de Ebedden, ziekenhuisregioindeling p38, Vlaams Gewest, 2016
G SP
Percentage invulling van de programmatie van de Gbedden, ziekenhuisregioindeling p38, Vlaams Gewest, 2016 Percentage invulling van de programmatie van de SPbedden, ziekenhuisregioindeling p38, Vlaams Gewest, 2016
SP Palliatief  
Percentage invulling van de programmatie van de SPbedden, ziekenhuisregioindeling p38, Vlaams Gewest, 2016  
 • M: dienst materniteit
 • C, D, CD: dienst voor heelkunde en geneeskunde
 • E: dienst kindergeneeskunde
 • G: dienst geriatrie
 • SP: gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie - alle diensten
 • SP Palliatief: gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie - palliatieve aandoeningen
Aanbodratio's

Hier vind je de aanbodratio's van een aantal diensten (bedden). Het gaat om het aantal bedden per 1.000 inwoners. Afhankelijk van het type bedden varieert de noemer: M (vrouwen 15-49jaar); C, D, CD (alle inwoners); E (<15jaar); G (75+jaar); SP (alle inwoners); SP Pall (alle inwoners). De kaarten zijn volgens de zorgregio-indeling Regionale Stad p14.

M (Materniteit)

Aantal Mbedden per 1000 vrouwen tussen 15-49 jaar, zorgregioindeling Regionale Stad, Vlaams Gewest, 2016

C, D, CD E
Aantal CDbedden per 1000 inwoners, zorgregioindeling Regionale Stad, Vlaams Gewest, 2016 Aantal Ebedden per 1000 inwoners jonger dan 15 jaar, zorgregioindeling Regionale Stad, Vlaams Gewest, 2016
G SP
Aantal Ebedden per 1000 inwoners jonger dan 15 jaar, zorgregioindeling Regionale Stad, Vlaams Gewest, 2016 Aantal SPbedden per 1000 inwoners, zorgregioindeling Regionale Stad, Vlaams Gewest, 2016
SP Palliatief  
Aantal SPPallbedden per 1000 inwoners, zorgregioindeling Regionale Stad, Vlaams Gewest, 2016  
 • M: dienst materniteit
 • C, D, CD: dienst heelkunde en geneeskunde
 • E: dienst kindergeneeskunde
 • G: dienst geriatrie
 • SP: gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie - alle diensten
 • SP Palliatief: gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie - palliatieve aandoeningen
Over de cijfers

Het gaat om de cijfers van de voorzieningen gemiddeld over het jaar 2016. De inwoners zijn op 01/01/2016.