Algemene voorzorgsmaatregelen bij zorginfecties

De algemene voorzorgsmaatregelen hebben als doel de overdracht en de verspreiding van micro-organismen te voorkomen. De maatregelen moeten genomen worden door elk personeelslid, inclusief bezoekende (para)medici en vrijwilligers die in contact komen met patiënten / bewoners. Het toepassen van deze maatregelen vermindert enerzijds het risico op overdracht van ziektekiemen tussen de patiënten / bewoners en beschermt anderzijds ook het personeelslid tegen de kiemen van de patiënt / bewoner.

Handhygiëne is cruciaal!

Basisvoorwaarden voor een correcte handhygiëne

 • geen juwelen ter hoogte van de handen en de polsen / onderarmen;
  • geen (trouw)ringen, armbanden of polsuurwerken
 • kortgeknipte en zuivere nagels;
  • geen nagellak, lange nagels of kunstnagels
 • wondjes afdekken met ondoordringbaar verband;
 • korte mouwen.

Indicaties voor handontsmetting

 • vóór ieder zorgcontact met een patiënt / bewoner;
 • vóór een zuivere of invasieve handeling;
 • na blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen;
 • na een handeling met risico op blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen, die normaal met handschoenen uitgevoerd worden. Was en ontsmet de handen bij accidentele blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen;
 • na contact met de directe omgeving van de patiënt / bewoner of met gebruikt materiaal.

Indicaties voor handen wassen

 • sociale indicaties:
  • bij de aanvang en op het einde van de dienst
  • vóór de maaltijd
  • na toiletgebruik
  • na hoesten, niezen of snuiten
 • bij zichtbaar bevuilde handen

Indicaties voor handen wassen én daarna ontsmetten

 • na accidenteel contact met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen;
 • bij contact met patiënt / bewoner met diarree of met zijn omgeving (handeling wordt normaal met handschoenen uitgevoerd);
 • na het uittrekken van de handschoenen bij een bewoner met Clostridium difficile.

Indicaties niet-steriele handschoenen

 • bij potentiële blootstelling aan bloed, lichaamsvochten, secreties of excreties, slijmvliezen, niet-intacte huid en voorwerpen bevuild met deze vochten. Na het uittrekken van de handschoenen steeds de handen ontsmetten.

Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (masker, beschermingsbril, schort of overschort)

 • bij werkzaamheden met blootstellingsrisico aan spatten van lichaamsvochten.