Agentschap Opgroeien doet een oproep voor het aanvragen van een vergunning als afstammingscentrum

  • 16 mei 2020

Een afstammingscentrum is een onafhankelijk centrum waarbij iedereen met zoek- en afstammingsvragen naar diens eigen achtergrond en genetische verwanten terecht kan. Het centrum heeft hiervoor een geïntegreerde werking, waarbij het onderzoek koppelt aan informatie, begeleiding en sensibilisering.

Het agentschap Opgroeien regie (voorheen Kind en Gezin genaamd) doet een oproep voor het aanvragen van een vergunning als afstammingscentrum en als centrum voor menselijke erfelijkheid. De vergunningen worden toegekend voor onbepaalde duur. De werking van beide organisaties is nauw met elkaar verbonden. Deze oproep gaat enkel over de oprichting en vergunning van het afstammingscentrum.

Een uitgebreide uitleg over de kernopdrachten, voorwaarden en verwachtingen in deze oproep.

Gebruik dit aanvraagformulier voor je aanvraag van de vergunning.

Vragen? adoptie@kindengezin.be of via Koen Rummens, stafmedewerker bij het Vlaams Centrum voor Adoptie, op 02 542 56 64.

Belangrijk: deze oproep loopt gelijk met de oproep voor de oprichting van een centrum voor menselijke erfelijkheid.