Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn

Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn

02 553 35 09
02 553 36 90

Deze afdeling staat in voor:

  • de erkenning en subsidiëring van diensten in de thuiszorg, eerstelijnszorg en palliatieve zorg;
  • de programmering, planning, erkenning en subsidiëring van diensten in de ouderenzorg;
  • de Woonzorglijn.

Locatie

Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
België

Overige informatie

Leidinggevende: Tom Vermeire