Afdeling Vlaams Sociale Bescherming

Afdeling Vlaams Sociale Bescherming

02 553 46 90
02 553 07 25

Deze afdeling organiseert de Vlaamse Zorgverzekering en zal op termijn ook de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden regelen. Dat houdt onder andere in:

  • de financiën van de Vlaamse zorgbudgetten beheren,
  • de zorgkassen aansturen en een eigen Vlaamse zorgkas uitbaten,
  • bezwaren en boetes behandelen. 

Locatie

Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
België

Overige informatie

Leidinggevende: Xavier Meurisse