Afdeling Preventie

Afdeling Preventie

02 553 36 71

Locatie

Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
België

Overige informatie

Leidinggevende: Iris De Schutter

Deze afdeling staat in voor het bevorderen van een gezonde levensstijl en het voorkomen van ziektes en aandoeningen:

  • behalen van de gezondheidsdoelstellingen door de bijhorende actieplannen uit te voeren.
  • bevolkingsonderzoeken in het kader van ziektepreventie (opsporing van aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen via een bloedstaal, kankeropsporing)
  • erkennen en subsidiëren van partnerorganisaties, organisaties met terreinwerking, locoregionale netwerken (Logo’s) e.a.  
  • preventie en sensibilisatie, communicatie en advies om de impact van het milieu op de volksgezondheid te verminderen;
  • preventie, sensibilisatie, communicatie en advies over de impact van infectieziekten die de volksgezondheid ernstig (kunnen) bedreigen;
  • preventie, sensibilisatie, communicatie en advies over de impact van infectieziekten die door vaccinatie voorkomen kunnen worden.

De afdeling Preventie heeft een locatie in elke provincie van Vlaanderen.