Afdeling Gespecialiseerde Zorg

Afdeling Gespecialiseerde Zorg

02 553 36 47
02 553 36 05

De afdeling staat in voor de programmering, planning, erkenning en subsidiëring van:

  • algemene, universitaire en categorale ziekenhuizen
  • psychiatrische ziekenhuizen
  • initiatieven beschut wonen
  • psychiatrische verzorgingstehuizen
  • centra Geestelijke Gezondheidszorg
  • revalidatiecentra

Locatie

Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
België

Overige informatie

Leidinggevende: Tom De Boeck