Adviezen en beslissingen bevolkingsonderzoek

Alle initiatieven tot bevolkingsonderzoek moeten ter advies worden voorgelegd aan de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek. De Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek formuleerde sinds haar oprichting adviezen over de volgende onderwerpen:  

Abdominaal aorta aneurysma (AAA)

Onderwerp: screenen naar abdominaal aorta aneurysma bij mannen van 65 en 75 jaar in Brugge

Organisator: dr. Colpaert

Duur: nvt

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 16-01.pdf (101 kB)

Toestemming minister: nee

 

Leefstijl

onderwerp: gezondheidsmanagement bij 49+ werknemers van Continental Automotive Benelux bvba te Mechelen

organisator: Continental Automotive Benelux bvba

duur: nvt

advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 16-02.pdf (98 kB)

toestemming minister: nee

 

Ziekte van Fabry 

Onderwerp: Een school gebaseerd screeningsproject om de prevalentie te bepalen van alpha galactosidase mutaties in jongens en jongvolwassen mannen

Doelgroep: Jongens (6-12 jaar) en jongvolwassen mannen (12-18 jaar)

Organisator: Universitair Ziekenhuis Gent

Duur: n.v.t.

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 10-01.pdf (129 kB)

Toestemming minister: nee

 

Aangeboren aandoeningen

Onderwerp: Vlaams bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen op een bloedstaal (PDF) 

Doelgroep: pasgeborenen in Vlaanderen

Organisator: Vlaamse overheid

Duur: onbepaalde duur

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 11-02 (142 kB)

Toestemming minister: n.v.t. *

 

Onderwerp: Vlaams bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen op een bloedstaal: toevoegen van markers

Doelgroep: pasgeborenen in Vlaanderen

Organisator: Vlaamse overheid

Duur: onbepaalde duur

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 15-05 (72 kB)

Toestemming minister: n.v.t. *

 

Baarmoederhalskanker

Onderwerp: Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker (PDF)

Doelgroep: Vrouwen van 25 tot en met 65 jaar in Vlaanderen

Organisator: Vlaamse overheid

Duur: te bepalen

Advies werkgroep: positief

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 11-04.pdf (115 kB)

Toestemming minister: n.v.t. *

 

Onderwerp: pilootproject HPV zelftest voor opsporen baarmoederhalskanker

Doelgroep Vrouwen van 30 tot en met 65 jaar in Vlaanderen

Organisator: Centrum voor Kankeropsporing

Duur: 1 september 2015 – 1 april 2016

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 15-04.pdf (78 kB)

Toestemming minister: nog niet beschikbaar

 

Borstkanker  

Onderwerp: Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker (PDF)

Doelgroep: Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar in Vlaanderen

Organisator: Vlaamse overheid

Duur: onbepaalde duur

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 11-05.pdf (127 kB)

Toestemming minister: n.v.t.*

 

Diabetes type II

Onderwerp: pilootproject Halt2Diabetes

Doelgroep: alle personen vanaf 34 jaar

Organisator: Vlaamse Diabetes Vereniging

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 13-04.pdf (172 kB)

Toestemming minister: ja, ministerieel besluit van 29 augustus 2013 (PDF)

 

Onderwerp: pilootproject 'TakingCare'

Doelgroep: bezoekers van apotheken die deelnemen aan het pilootproject

Organisator: Koninklijke Limburgse ApothekersVereniging

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 15-01.pdf (97 kB)

 

Dikkedarmkanker  

Onderwerp: Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker (PDF)

Doelgroep: Mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar in Vlaanderen

Organisator: Vlaamse overheid

Duur: te bepalen

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 11-03.pdf (101 kB)pdf bestandBVO WG advies 11-07.pdf (110 kB)

Toestemming minister: n.v.t. *

 

Onderwerp: Bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker bij BASF Antwerpen NV (PDF) 

Doelgroep: Man en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar, tewerkgesteld bij BASF Antwerpen NV

Organisator: BASF Antwerpen NV

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 11-06.pdf (98 kB)

Toestemming minister: ja, ministerieel besluit van 6 december 2011 (PDF)

 

Onderwerp: zelftest iFOBT Omegha Pharma via apothekers

Organisator: omegha Pharma

Duur: nvt

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 16-04.pdf (104 kB)

Toestemming minister: nvt

 

Gehoor

Onderwerp: standaard voor gehoorscreening door Centra voor Leerlingenbegeleiding

Doelgroep: schoolgaande kinderen en jongeren

Organisator: Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 13-06.pdf (183 kB)

Toestemming van de minister: -

 

Gezondheidsgids

Onderwerp: aanbevelingen m.b.t. screenen voor thema’s die zijn opgenomen in de Gezondheidsgids van Domus Medica

Doelgroep: afhankelijk va het thema en de aanbeveling

Organisator: Domus Medica

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 12-05.pdf (191 kB)

Toestemming van de minister: ministerieel besluit van 15 maart 2013 (PDF)

 

Mucoviscidose

Onderwerp: neonataal screenen naar mucoviscidose (PDF) 

Doelgroep: alle Vlaamse pasgeborenen

Organisator: er wordt voorgesteld deze screening op te nemen in het Vlaams bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen bij

pasgeborenen via een bloedstaal

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 13-02.pdf (173 kB)

Toestemming minister: nvt  

 

HIV

Onderwerp: Swab2Know

Doelgroep: Sub Saharaans Afrikaanse Migranten en Mannen die seks hebben met Mannen

Organisator: Instituut voor Tropische Geneeskunde

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 13-03.pdf (120 kB)

Toestemming van de minister: ministerieel besluit van 17 juni 2013

 

Onderwerp: Swab2Know 2015

Doelgroep: Sub Saharaans Afrikaanse Migranten en Mannen die seks hebben met Mannen

Organisator: Instituut voor Tropische Geneeskunde

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 15-03.pdf (98 kB)

Toestemming van de minister: ministerieel besluit van 12 juni 2015 

 

Onderwerp: swab2know

Doelgroep: Sub Saharaanse Afrikaanse Migranten en Mannen die seks hebben met Mannen

Organisator: Instituut voor Tropische Geneeskunde

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 16-03.pdf (229 kB)

Toestemming van de minister: pdf bestandBVO 2016 MB Swab2Know.pdf (937 kB)

 

Huidkanker 

Onderwerp: screenen naar huidkanker 

Doelgroep: mannen en vrouwen in Vlaanderen

Organisator: Euromelanoma

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 12-03.pdf (102 kB)

Toestemming minister: nee 

 

Onderwerp: pilootproject vroegtijdige opsporing van huidkanker

Doelgroep: mannen en vrouwen vanaf 18 jaar uit de pilootregio

Organisator: Universiteit Gent

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 13-07.pdf (172 kB)

Toestemming minister: ministerieel besluit van 13 november 2013

 

Screening in kader van sportmedische keuring 

Onderwerp: sportmedische screening en het toepassingsgebied van de Vlaamse regelgeving over bevolkingsonderzoek

Doelgroep: n.v.t.

Organisator: n.v.t.

Adviezen Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 12-01.pdf (114 kB)

Toestemming minister: n.v.t.

 

Onderwerp: Sportmedisch geschiktheidsonderzoek

Doelgroep: nvt

Organisator: nvt

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 13-05.pdf (128 kB)

Toestemming minister: nvt 

 

Toepassingsgebied regelgeving bevolkingsonderzoek

Onderwerp: Het toepassingsgebied van de Vlaamse regelgeving over bevolkingsonderzoek

Doelgroep: n.v.t.

Organisator: n.v.t.

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 11-01.pdf (176 kB)

Toestemming minister: n.v.t.

 

Hartritmestoornissen

Onderwerp: screenen naar voorkamerfibrillatie

Doelgroep: mannen en vrouwen vanaf 40 jaar in Vlaanderen

Organisator: Belgian Heart Rythm Association (BEHRA)

Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 12-04.pdf (101 kB)

Toestemming minister: nee

 

(*) Bij initiatieven van de Vlaamse minister is het verlenen van een toestemming niet van toepassing.