Adviezen en beslissingen bevolkingsonderzoek

Alle initiatieven tot bevolkingsonderzoek moeten ter advies worden voorgelegd aan de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek. De Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek formuleerde sinds haar oprichting adviezen over de volgende onderwerpen:  

Abdominaal aorta aneurysma (AAA)
 • Onderwerp: screenen naar abdominaal aorta aneurysma bij mannen van 65 en 75 jaar in Brugge
 • Organisator: dr. Colpaert
 • Duur: niet van toepassing
 • Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 16-01.pdf (101 kB)
 • Toestemming minister: geen toestemming

 

Leefstijl
 • onderwerp: gezondheidsmanagement bij 49+ werknemers van Continental Automotive Benelux bvba te Mechelen
 • organisator: Continental Automotive Benelux bvba
 • duur: niet van toepassing
 • advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 16-02.pdf (98 kB)
 • toestemming minister: geen toestemming

 

Ziekte van Fabry 
 • Onderwerp: Een school gebaseerd screeningsproject om de prevalentie te bepalen van alpha galactosidase mutaties in jongens en jongvolwassen mannen
 • Doelgroep: Jongens (6-12 jaar) en jongvolwassen mannen (12-18 jaar)
 • Organisator: Universitair Ziekenhuis Gent
 • Duur: niet van toepassing
 • Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 10-01.pdf (129 kB)
 • Toestemming minister: geen toestemming

 

Aangeboren aandoeningen
 • Onderwerp: Vlaams bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen op een bloedstaal
 • Doelgroep: pasgeborenen in Vlaanderen
 • Organisator: Vlaamse overheid
 • Duur: onbepaalde duur
 • Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 11-02 (142 kB)
 • Toestemming minister: niet van toepassing *

 

 • Onderwerp: Vlaams bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen op een bloedstaal: toevoegen van markers
 • Doelgroep: pasgeborenen in Vlaanderen
 • Organisator: Vlaamse overheid
 • Duur: onbepaalde duur
 • Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 15-05 (72 kB)
 • Toestemming minister: niet van toepassing *

 

 • Onderwerp: aanvraag toestemming wetenschappelijk onderzoek UZ Gent over het Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen – technische validatie screeningsmethode Severe Combined Immune Deficiency (SCID) en ernstige T cel lymfopenie via het Guthriekaartje
 • Doelgroep: pasgeborenen in Vlaanderen
 • Organisator: UZ Gent – dienst Klinische Biologie
 • Duur: onbepaalde duur
 • Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 20-01.pdf (220 kB)
 • Toestemming minister: neen

 

Baarmoederhalskanker
 • Onderwerp: Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker
 • Doelgroep: Vrouwen van 25 tot en met 65 jaar in Vlaanderen
 • Organisator: Vlaamse overheid
 • Duur: te bepalen
 • Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 11-04.pdf (115 kB)
 • Toestemming minister: niet van toepassing *

 

 

Borstkanker  
 • Onderwerp: Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker (PDF)
 • Doelgroep: Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar in Vlaanderen
 • Organisator: Vlaamse overheid
 • Duur: onbepaalde duur
 • Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 11-05.pdf (127 kB)
 • Toestemming minister: niet van toepassing *

 

 

 

Diabetes type II

 

 • Onderwerp: pilootproject 'TakingCare'
 • Doelgroep: bezoekers van apotheken die deelnemen aan het pilootproject
 • Organisator: Koninklijke Limburgse ApothekersVereniging
 • Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 15-01.pdf (97 kB)
 • Toestemming minister; -

 

Dikkedarmkanker  

 

 

 • Onderwerp: zelftest iFOBT Omegha Pharma via apothekers
 • Organisator: Omegha Pharma
 • Duur: niet van toepassing
 • Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 16-04.pdf (104 kB)
 • Toestemming minister: geen toestemming

 

Gehoor
 • Onderwerp: standaard voor gehoorscreening door Centra voor Leerlingenbegeleiding
 • Doelgroep: schoolgaande kinderen en jongeren
 • Organisator: Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg
 • Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 13-06.pdf (183 kB)
 • Toestemming van de minister: niet van toepassing *

 

Gezondheidsgids

 

Gezondheidskompas

 

Healthy Athletes Program
 • Onderwerp: gratis screening voor deelnemende atleten aan Special olympics België
 • Doelgroep: atleten die meedoen aan Special Olympics België
 • Organisator: Special Olympics België
 • Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO HAP 2018 18-03.pdf (130 kB)
 • Toestemming: geen toestemming

 

Hepatitis C

 

HIV

pdf bestandBVO WG advies 16-03.pdf (229 kB), pdf bestandBVO WG advies 18-06 def.pdf (229 kB)

 

Huidkanker 
 • Onderwerp: screenen naar huidkanker 
 • Doelgroep: mannen en vrouwen in Vlaanderen
 • Organisator: Euromelanoma
 • Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 12-03.pdf (102 kB)
 • Toestemming minister: geen toestemming

 

 

 

Mucoviscidose
 • Onderwerp: neonataal screenen naar mucoviscidose
 • Doelgroep: alle Vlaamse pasgeborenen
 • Organisator: er wordt voorgesteld deze screening op te nemen in het Vlaams bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen bij
 • pasgeborenen via een bloedstaal
 • Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 13-02.pdf (173 kB)
 • Toestemming minister: niet van toepassing *

 

Screening in kader van sportmedische keuring 
 • Onderwerp: sportmedische screening en het toepassingsgebied van de Vlaamse regelgeving over bevolkingsonderzoek
 • Doelgroep: niet van toepassing
 • Organisator: n.iet van toepassing
 • Adviezen Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 12-01.pdf (114 kB)
 • Toestemming minister: niet van toepassing

 

 • Onderwerp: Sportmedisch geschiktheidsonderzoek
 • Doelgroep: niet van toepassing
 • Organisator: niet van toepassing
 • Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 13-05.pdf (128 kB)
 • Toestemming minister: niet van toepassing

 

Screenen in de werksituatie

 

Toepassingsgebied regelgeving bevolkingsonderzoek
 • Onderwerp: Het toepassingsgebied van de Vlaamse regelgeving over bevolkingsonderzoek
 • Doelgroep: niet van toepassing
 • Organisator: niet van toepassing
 • Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 11-01.pdf (176 kB)
 • Toestemming: niet van toepassing

 

Hartritmestoornissen
 • Onderwerp: screenen naar voorkamerfibrillatie
 • Doelgroep: mannen en vrouwen vanaf 40 jaar in Vlaanderen
 • Organisator: Belgian Heart Rythm Association (BEHRA)
 • Advies Vlaamse werkgroep: pdf bestandBVO WG advies 12-04.pdf (101 kB)
 • Toestemming minister: geen toestemming

 

 

 

(*) Bij initiatieven van de Vlaamse minister is het verlenen van een toestemming niet van toepassing.