Adviezen COVID-19 en de binnenluchtkwaliteit

Hoewel er geen sluitend bewijs is dat het coronavirus SARS-CoV-2 via de lucht wordt overgedragen, bouwt de wetenschappelijke evidentie voor een luchtgedragen transmissie zich op. Uit voorzorg wordt het aanbevolen extra voorzichtig te zijn om de verspreiding van infectieuze partikels in de lucht tegen te gaan. Daarom raadt Zorg en Gezondheid aan om naast de algemene hygiënische maatregelen ook maatregelen op vlak van de kwaliteit van het binnemilieu te nemen.

Ventileren en verluchten tijdens corona-epidemie

Het pdf bestandAdvies ventileren en verluchten tijdens corona uitbraak (118 kB) beschrijft de maatregelen op het vlak van ventileren en verluchten, luchtzuivering en het gebruik van airco's en ventilatoren. Die maatregelen gelden tijdens de corona-epidemie in woningen en publiek toegankelijke gebouwen, uitgezonderd ziekenhuizen en zorginstellingen waar grote groepen besmette personen verblijven.

Let wel, tijdens een warmteperiode moeten de voor- en nadelen van een koele, gesloten omgeving afgewogen worden tegen het nut van ventilatie, vooral wanneer er niet mechanisch geventileerd kan worden. Lees meer over ventileren en koelen tijdens de corona-epidemie en een warme periode.

Gebruik van CO2-meters in scholen tijdens corona-epidemie

De CO2-concentratie in de lucht kan gebruikt worden als indicatie voor het risico op luchtgebonden virustransmissie in een klaslokaal. Wanneer de klas natuurlijk geventileerd wordt (via het openen van ramen en deuren en ventilatieroosters) kan de meter leerkrachten helpen om op korte termijn efficiënt te ventileren en verluchten. In klassen waar de lucht ververst wordt via een mechanisch ventilatiesysteem kan het gebruik van een CO2-meter informatie geven over de werking van het systeem. Het gebruik van een CO2-meter is slechts één maatregel van de mix  van maatregelen die nodig zijn om de ventilatie en verluchting van schoollokalen te verbeteren.

Meer info

Binnenmilieu op school