Adressen voorzieningen Vlaamse zorgverzekering

Adressen van de door de Vlaamse Gemeenschap erkende residentiële voorzieningen

pdf bestandAdressenlijst van de door de Vlaamse Gemeenschap erkende residentiële voorzieningen (224 kB)

In deze lijst vindt u naast de adresgegevens ook het GKB-nummer van de residentiële voorzieningen.

Meer informatie over de residentiële voorzieningen vindt u op volgende pagina's:

Adressen van de Brusselse voorzieningen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie

pdf bestandAdressenlijst Brusselse voorzieningen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie (81 kB)

Sinds 9 november 2007 komen alle Brusselse voorzieningen in aanmerking voor de zorgverzekering, dus ook de voorzieningen die erkend zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie te Brussel.
Als een Brusselse voorziening (rusthuis, RVT of PVT) niet op de lijst voorkomt, kunt u steeds contact opnemen met het Vlaams Zorgfonds om na te gaan of de bewoners van de betrokken voorziening in aanmerking komen voor de Vlaamse zorgverzekering..