Adressen van woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen

De adressen van de erkende woonzorgcentra:

Meer over uw woonzorgcentrum:

Types "bedden"

Een woonzorgcentrum wordt erkend voor een aantal bedden. Elk bed is eigenlijk een plaats voor één bewoner.

  • Een standaard bed of plaats is een zogenaamd ROB-bed.
  • Daarnaast hebben de meeste woonzorgcentra ook RVT-bedden”. Die zijn bedoeld voor zwaar zorgbehoevende ouderen, die er een intensieve verzorging genieten. U vindt hier de verdeling van de RVT-bedden per voorziening.
  • Een beperkt aantal woonzorgcentra beschikt binnen hun RVT-erkenning over een bijkomende specialisatie voor de verzorging van personen met een gestabiliseerde niet-aangeboren hersenaandoening, de zogenaamde NAH-bedden. pdf bestandWoonzorgcentra met NAH-bedden (10 kB)

Voor RVT-bedden en NAH-bedden kan een woonzorgcentrum extra subsidies krijgen.

De Woonzorglijn

Wie een vraag of klacht heeft over een ouderenzorgvoorziening, kan daarmee terecht bij de Woonzorglijn: