Adressen van dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg

De adressen en contactgegevens van de erkende dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg:

Een dagcentrum voor palliatieve verzorging biedt overdag opvang en verzorging aan palliatieve personen. Voor de adressen van de "gewone" dagverzorgingscentra voor 65+'ers, klikt u hier.

 

De Woonzorglijn

Wie een vraag of klacht heeft over een ouderenzorgvoorziening, kan terecht bij de Woonzorglijn: