GEZOND BINNEN: DAT LUCHT OP

We brengen zo’n 85% van onze tijd binnen door. Dat is véél. Op zich is dat geen probleem, maar dat wordt het wél als je weet dat de lucht binnen vaak méér vervuild is dan de lucht buiten. Onderzoek bevestigt dit.

Doe mee aan de actieweek

Actieweek ‘Gezond Binnen: dat lucht op’ van 15 tot 19 november 2021

Een gezonde binnenlucht is cruciaal voor een goede gezondheid en een gezonde thuis. Een combinatie van structurele problemen aan de schil van een huis en onaangepast bewonersgedrag, kan ervoor zorgen dat er sprake is van ongezonde binnenlucht. Toch kan je al heel wat bereiken door te focussen op het gedrag van de bewoner.

Om dit probleem op te lossen, is er meer nodig dan bewustwording. Een ongezonde binnenlucht is vaak onzichtbaar voor de buitenwereld met alle gevolgen van dien voor de bewoners, gaande van gezondheidsproblemen tot sociale uitsluiting. Om hier iets aan te veranderen, is er een mix van interventies nodig en moet er méér gebeuren dan bewoners gewoon informatie geven. Het is echter niet gemakkelijk om hiermee als lokaal bestuur aan de slag te gaan.

Door het naar voor schuiven van een aantal inspirerende goede praktijken willen we jouw gemeente stimuleren om ook actie te ondernemen rond een gezond binnenluchtklimaat. Want élke actie, hoe klein ook, kan een wezenlijk verschil betekenen voor de betrokkenen. Ga met je gemeente aan de slag en neem contact op met de medisch milieukundige van je lokale Logo om een concreet plan van aanpak uit te werken.  

Volg zeker de actieweek ‘Gezond Binnen: dat lucht op’ op de voet om aan de slag te gaan rond gezonde binnenlucht. Dit jaar gaat de actieweek door van 15 tot 19 november 2021 en wordt georganiseerd door het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s op initiatief van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Wil je meewerken aan deze actieweek, publiceer dan in november de vuistregels voor een gezond binnenmilieu in je nieuwsbrief, website of via een ander communicatiekanaal. Zo kunnen burgers zelf ook de check check check doen voor een gezond binnenklimaat.  

De actieweek ‘Gezond Binnen: Samen naar een gezonde thuis’ van 2020, een terugblik

In 2020 gaven we de aftrap van een langere cyclus waar de focus ligt op samenwerken én van elkaar leren rond een gezond binnenmilieu. Een gezond binnenmilieu realiseren is misschien complex, maar zeker niet onmogelijk. Vele actoren kunnen een rol spelen in dit verhaal en dit vaak zonder dat ze dat beseffen.

De campagne van vorig jaar richtte zich daarom zowel tot lokale besturen als tot alle andere intermediairs van binnenmilieu op gemeentelijk niveau. Structurele verandering is namelijk enkel mogelijk als er gewerkt wordt volgens de principes van Health in All PoliciesOm iets te doen aan het sluimerende probleem van een ongezond binnenmilieu dienen daarom verschillende intermediairs rond binnenmilieu aangesproken te worden. We richtten ons tijdens de actieweek vorig jaar dan ook op woonambtenaren, gezondheidsambtenaren, planners ruimtelijke ordening, energiesnoeiers, buurt- en welzijnswerkers, renovatiecoaches, huurbegeleiders, sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren.

Om lokale actoren te inspireren om samen te werken rond een gezond binnenmilieu, werd er ingezet op het verspreiden van vijf inspirerende praktijkvoorbeelden die tonen hoe samenwerken hét verschil kan maken voor een gezonde(re) thuis. Deze praktijkvoorbeelden kan je hieronder ontdekken!

 

 

BEWUSTE BEWONERS = BETER BINNENMILIEU: ZO PAKT MAASLANDS HUIS HET AAN  

Officieel is Semra Senturk leerkracht van opleiding. En dat talent komt haar goed van pas als wijkcommunicator bij sociale huisvestingsmaatschappij Maaslands Huis. Via een maandelijkse bewonersgroep, een startmoment voor nieuwe huurders én vormingen brengt ze de bewoners alles bij over gezonde binnenlucht in huis. “De huurders hebben er echt iets aan. Ze vragen zelf naar nieuwe vormingen.” 

MINIBEURS MET MAXIRESULTAAT: RSVK WAREGEM ORGANISEERT EEN INTERACTIEF EVENT VOOR NIEUWE HUURDERS  

Hoe informeer je huurders over het belang van gezonde binnenlucht in hun woning? Het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Waregem (RSVK Waregem) ging op zoek naar een alternatief voor een klassieke folder of infosessie. Via een interactieve minibeurs - mét gratis pannenkoek en een geschenk voor de kinderen - informeerden ze nieuwe huurders over onder meer verluchten en ventileren, energieverbruik en binnen roken. “We moeten op zoek naar andere manieren om onze doelgroep te bereiken.” 

PROJECT ‘GEZOND WONEN IN DE DEBBAUTSHOEK’ IS KONING VAN DE DEMOWONING  

Op het Groenplein in Zelzate staat een miniatuurhuisje. Kijk je door het piepkleine vensterraam, dan komt een medewerker van samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen aangelopen, die mensen in een slechte woonsituatie uit de nood helpt. Het mobiele woonhuisje kaart thema’s als ventileren en verluchten in huis aan voor wijkbewoners. 

Actieweek 2021

WAT IS GEZONDE BINNENLUCHT? INLOOPTEAM NIEUW-GENT VALT MET DE DEUR IN (HUISKAMERS) VIA WHATSAPP

Elk nadeel heeft zijn voordeel: de coronacrisis zorgde ook voor innovatieve initiatieven. Zoals bij Inloopteam Nieuw-Gent, een zorgorganisatie die kwetsbare jonge gezinnen ondersteunt. In volle lockdown organiseerden ze via WhatsApp een interactief en informatief spel rond een gezond binnenmilieu.  

Intercommunale Leiedal - foto 2

3 LOKALE ORGANISATIES, 1 UNIVERSEEL DOEL: HUIZEN MET GEZONDE BINNENLUCHT  

Samen sterk is het halve werk. Het zou een slogan kunnen zijn van de Energiesnoeiers, de renovatiecoaches van Intercommunale Leiedal én Logo Leieland. Met drie verschillende organisaties bouwen ze samen aan hetzelfde doel: energiezuinige woningen met een gezond binnenmilieu. “In een ideale wereld zijn alle woningen klimaatneutraal in 2050”, klinkt het ambitieus. 

 

De inspirerende praktijken, die je op deze pagina kan terugvinden, zijn niet ontwikkeld door het Agentschap Zorg en Gezondheid, noch door Vlaams Instituut Gezond Leven vzw. De eindverantwoordelijkheid van deze inspirerende praktijken ligt dan ook bij de organisaties in kwestie. De praktijken zijn gekozen in samenwerking met de stuurgroep voor de Actieweek Gezond Binnen editie 2021, en dit op basis van criteria die samen met deze stuurgroep zijn bepaald.