Actieplan putwater

Met dit plan worden concrete acties op touw gezet rond het gebruik van putwater en de risico's die dat met zich meebrengt.
 

Dit actieplan focust zich op:

  • Sensibilisatie rond de risico’s van putwatergebruik.
  • Kwaliteitsbewaking voor niet-aansluitbare putwatergebruikers
  • Opvolging van private waterleveranciers gebeuren