Actieplan loodpreventie in drinkwater

De drinkwaterkwaliteit scoort in Vlaanderen erg goed. Maar lood blijft nog een aandachtspunt. Dit actieplan bevat acties én engagementen van de Vlaamse overheid én van de drinkwatermaatschappijen om het loodgehalte in het drinkwater verder te verminderen.