Aantal verblijven op geriatrie volgens verblijfplaats voor opname

Universitaire ziekenhuizen

Aantal verblijven op dienst geriatrie van Vlaamse universitaire ziekenhuizen, 2014
verblijfplaats voor opname aantal verblijven % totaal
aantal verblijven
thuis 332 8,4%
PVT, BW, woonzorgcentrum 10 0,3%
ander ziekenhuis 41 1,0%
andere diensten uit eigen ziekenhuis 3.591 90,4%
Alle opnames op G-dienst 3.974 100%

Bron: eigen bewerking MZG-registratie 2014

Algemene ziekenhuizen

Aantal verblijven op dienst geriatrie van Vlaamse algemene ziekenhuizen, 2014
verblijfplaats voor opname aantal verblijven % totaal
aantal verblijven
thuis 20.364 24,6%
PVT, BW, woonzorgcentrum 4.357 5,3%
ander ziekenhuis 2.189 2,6%
andere diensten uit eigen ziekenhuis 55.708 67,4%
Alle opnames op G-dienst 82.618 100%

Bron: eigen bewerking MZG-registratie 2014

Chronische ziekenhuizen

Aantal verblijven op dienst geriatrie van Vlaamse categorale ziekenhuizen, 2014
verblijfplaats voor opname aantal verblijven % totaal
aantal verblijven
thuis 3 0,7%
PVT, BW, woonzorgcentrum 1 0,2%
ander ziekenhuis 409 98,1%
andere diensten uit eigen ziekenhuis 4 1,0%
Alle opnames op G-dienst 417 100%

Bron: eigen bewerking MZG-registratie 2014

Hoe werden de cijfers geselecteerd?

Aantal klassieke opnamen op de G-dienst volgens de plaats vóór opname.

MKG/MZG

Alle klassieke opnamen op de dienst geriatrie (kenletter G)

  • inclusief heropnamen
  • exclusief verblijven met fouten in leeftijd of geslacht of datums of verblijfsduur.

opgesplitst in:

  • Aantal rechtstreekse opnamen uit thuissituatie (plaatsvooropname=1 ‘thuis’)
  • Aantal rechtstreekse opnamen uit thuisvervangend milieu (=som van categorieën ‘RVT en bejaardentehuis’, ‘PVT en BW’(plaatsvooropname=6 en 7))
  • Aantal verwijzingen uit andere ziekenhuizen (=som van categorieën ‘arts-specialist, ander ziekenhuis’ (verwijzer=4), ‘ander niet-universitair ziekenhuis’, ‘ander universitair ziekenhuis’, ‘ander psychiatrisch ziekenhuis’ (plaatsvooropname=3, 4 en 5))
  • Aantal opnamen uit eigen ziekenhuis: Er moet kunnen een onderscheid gemaakt worden tussen de opnames op de G-dienst waar deze de 1e dienst is waar de patiënt terecht komt bij een ziekenhuisopname en de opnames waarbij de patiënt vanuit een andere dienst van hetzelfde ziekenhuis opgenomen wordt op de G-dienst.

Indien een patiënt tijdens dezelfde ziekenhuisopname meerdere keren opgenomen wordt op de G-dienst, wordt enkel de 1e opname op de G-dienst in rekening genomen

Berekeningswijze

Absolute aantallen en procentuele verdeling.

Databestand: Minimale ziekenhuisgegevens

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid registreren alle algemene Belgische ziekenhuizen informatie over de patiëntenverblijven. Dit bestand heet ‘Minimale ZiekenhuisGegevens (MZG)’. Tot 2007 waren dit ‘Minimale Klinische Gegevens (MKG)’, maar vanaf 2008 zijn ze samengevoegd met de ‘Minimale Verpleegkundige Gegevens’ (MVG) tot de ‘Minimale ZiekenhuisGegevens’.