Aantal overlijdens per seizoen/maand (2016)

In de wintermaanden (december-maart) overlijden altijd meer mensen dan in de zomer. Dat is voornamelijk te wijten aan de koude en "griepgolven" (pneumonie en influenza).

  • Januari kent gemiddeld het hoogste aantal sterfgevallen (9,6% van alle overlijdens in het jaar).
  • In 2016 overleden net als in 2014 relatief weinig mensen, en dit viel vooral op in de eerste 2 maanden, met lagere percentages dan gemiddeld in vorige jaren. Er was slechts een matige griepepidemie (februari-maart) en geen lange periode van koude of hitte.
  • In 2015 overleden veel mensen en dan vooral in de wintermaanden. De oorzaak hiervan was een intense griepepidemie met heel hoge incidentiecijfers in februari, die bovendien relatief lang duurde, anderzijds was de winter niet zo koud.

In de zomermaanden (juni-september) overlijden het minste mensen.

  • September kende de laatste 10 jaar gemiddeld het laagste aantal sterfgevallen (7,4%).
  • Uitzondering was juli 2006: als gevolg van verschillende hittegolven zagen we toen een ongewoon hoge sterfte (9,0%).
    Voor meer info pdf bestandGI2006: sterfte per seizoen (367 kB)
  • Zonder seizoensgebonden sterfte verwachten we maandelijks een sterfte van circa 8,3% (1/12e) van het jaartotaal.

Evolutie aantal overlijdens per maand (met zwevend-gemiddelde trendlijnen over 3 en 12 maanden), Vlaams Gewest, 2006-2016

Evolutie aantal sterfgevallen per maand en seizoen (2006-2016)
Bron: sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, januari 2006 - december 2016
Download: xlsx bestandSterfte per maand en seizoen (…-2016) (154 kB)

 

Databestand: Sterftecertificaten personen van 1 jaar of ouder

Bij een overlijden vult de arts die het overlijden vaststelt de A, B en C-strook van het overlijdenscertificaat in. Een gemeenteambtenaar vult de D-strook in. De gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden, stuurt de B-, C- en D-stroken maandelijks op naar Zorg en Gezondheid, de A-strook blijft in de gemeente. Zorg en Gezondheid ontvangt zo de sterftecertificaten van alle Vlaamse (en Brusselse) gemeenten.