Aantal overlijdens per seizoen/maand (2015)

In de wintermaanden (december-maart) overlijden altijd meer mensen dan in de zomer. Dat is voornamelijk te wijten aan de koude en "griepgolven" (pneumonie en influenza).

 • Januari kent gemiddeld het hoogste aantal sterfgevallen (9,7% van alle overlijdens in het jaar).
 • In 2015 overleden veel mensen en dan vooral in de wintermaanden. De oorzaak hiervan was een intense griepepidemie met heel hoge incidentiecijfers in februari en die relatief lang duurde, anderzijds was de winter niet zo koud.
 • In 2014 overleden relatief weinig mensen, en dit viel vooral op in de eerste 3 maanden, met lagere percentages dan gemiddeld in vorige jaren. Het aantal overlijdens in december 2014 was wel hoger dan gemiddeld, en was daarmee de voorbode van de piek van overlijdens in januari-maart 2015.
 • In 2013 overleden er relatief veel personen in januari en februari en uitzonderlijk veel in maart en april. De hoge sterfte in maart en april 2013 vond plaats tijdens een koudegolf. Het effect van zo’n koudegolf treft vooral ouderen (vanaf 85 jaar) en is extra dodelijk wanneer ze samenvalt met een griepepidemie.
  Voor meer info pdf bestandGI2013_sterfte-per-seizoen.pdf (547 kB)

In de zomermaanden (juni-september) overlijden het minste mensen.

 • September kende de laatste 10 jaar gemiddeld het laagste aantal sterfgevallen (7,4%).
 • Uitzondering was juli 2006: als gevolg van verschillende hittegolven zagen we toen een ongewoon hoge sterfte (9,0%).
  Voor meer info pdf bestandGI2006: sterfte per seizoen (367 kB)
 • Zonder seizoensgebonden sterfte verwachten we maandelijks een sterfte van circa 8,3% (1/12e) van het jaartotaal.

Evolutie aantal overlijdens per maand (met zwevend-gemiddelde trendlijnen over 3 en 12 maanden), Vlaams Gewest, 2005-2015

Evolutie aantal sterfgevallen per maand en seizoen (2005-2015)
Bron: sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, januari 2005 - december 2015
Download: xlsx bestandSterfte per maand en seizoen (...-2015) (152 kB)

 

Databestand: Sterftecertificaten personen van 1 jaar of ouder

Bij een overlijden vult de arts die het overlijden vaststelt de A, B en C-strook van het overlijdenscertificaat in. Een gemeenteambtenaar vult de D-strook in. De gemeente waar het overlijden is gebeurd, stuurt de B-, C- en D-stroken maandelijks op naar Zorg en Gezondheid, de A-strook blijft in de gemeente. Zorg en Gezondheid ontvangt zo de sterftecertificaten van alle Vlaamse (en Brusselse) gemeenten.