Aantal erkende voltijdse equivalenten personeel van de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds

De minister van Welzijn legt elk jaar met een besluit het aantal erkende voltijdse equivalenten (VTE) voor de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds vast voor dat jaar. De minister verdeelt het aantal geprogrammeerde VTE per landsbond over de erkende diensten die behoren tot de landsbond in kwestie. Hieronder vindt u per jaar het ministeriële besluit met daarin voor elke dienst het aantal erkende VTE waarop die in dat jaar recht heeft.

2021

Het ministeriële besluit van 4 maart 2021 tot vastlegging van het totale aantal voltijdse equivalenten per erkende dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds voor 2021.

2020

Het ministeriële besluit van 1 april 2020 tot vastlegging van het totale aantal voltijdse equivalenten per erkende dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds voor 2020.

2019

Het ministeriële besluit van 15 februari 2019 betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijdse equivalenten van de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds voor 2019.

2018

Het ministeriële besluit van 27 maart 2018 betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten voor 2018 van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen.

2017

Het ministeriële besluit van 8 september 2017 betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen voor het werkjaar 2017.

2016

Het ministeriële besluit van 5 februari 2016 betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten voor 2016 van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen.

2015

Het ministeriële besluit van 5 maart 2015 betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten voor 2015 van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen.