Aantal erkende voltijdse equivalenten personeel van de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds