Aantal dossiers zorgbudgetten Vlaamse sociale bescherming

Lopende dossiers

De Vlaamse sociale bescherming biedt drie zorgbudgetten: het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en het zorgbudget voor personen met een handicap.
Via onderstaande link kunt u nagaan hoeveel personen recht hebben op één of meerdere van deze zorgbudgetten:

Lopende dossiers per provincie, gemeente, combinatie van zorgbudgetten

Hoeveel personen met één of meerdere zorgbudgetten van de Vlaamse sociale bescherming zijn er in een bepaalde gemeente? Het antwoord kunt u met behulp van de onderstaande draaitabellen terugvinden. U kunt de lopende dossiers daarbij opsplitsen volgens provincie, gemeente, combinatie van zorgbudgetten,...

Download het gecomprimeerde bestand (ZIP-formaat) in het formaat dat voor u leesbaar is.

In onderstaande handleidingen vindt u meer info over hoe u de juiste draaitabel maakt:

Gebruikt u deze cijfers voor verder onderzoek en analyse, zorg dan dat u correct refereert naar onze gegevens.