Aantal dossiers zorgbudget voor personen met een handicap

Lopende dossiers

Via onderstaande link vindt u meer informatie over het aantal dossiers in het kader van het zorgbudget voor personen met een handicap (ook wel het basisondersteuningsbudget genoemd):

Lopende dossiers per geslacht, provincie, gemeente, soort attestĀ 

Hoeveel personen met een zorgbudget voor personen met een handicap zijn er in een bepaalde gemeente? Het antwoord kunt u met behulp van de onderstaande draaitabellen terugvinden. U kunt de lopende dossiers daarbij opsplitsen volgens geslacht, provincie, gemeente, soort attestĀ ...

Download het gecomprimeerde bestand (ZIP-formaat) in het formaat dat voor u leesbaar is.

In onderstaande handleidingen vindt u meer info over hoe u de juiste draaitabel maakt:

Gebruikt u deze cijfers voor verder onderzoek en analyse, zorg dan dat u correct refereert naar onze gegevens.