Aantal dossiers zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Lopende dossiers

Via onderstaande link vindt u meer informatie over het aantal dossiers in het kader van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd):

Lopende dossiers per provincie, gemeente, categorie van zelfredzaamheid 

Hoeveel personen met een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood zijn er in een bepaalde gemeente? Het antwoord kunt u met behulp van de onderstaande draaitabellen terugvinden. U kunt de lopende dossiers daarbij opsplitsen volgens provincie, gemeente, categorie van zelfredzaamheid...

Download het gecomprimeerde bestand (ZIP-formaat) in het formaat dat voor u leesbaar is.

In onderstaande handleidingen vindt u meer info over hoe u de juiste draaitabel maakt:

Hoe citeert u correct onze cijfers?

Gebruikt u deze cijfers voor verder onderzoek en analyse, zorg dan dat u correct refereert naar onze gegevens.