Aansturing VIP2-GGZ

De coördinatie en aansturing van het Vlaams Indicatorenproject voor Professionals en Patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (VIP²-GGZ) gebeurt door het 'Bureau' en het 'QID-Bestuur'. Het Bureau en QID-Bestuur koppelen periodiek terug naar het 'Forum'. De bepaling, verfijning en opvolging van de indicatoren gebeurt door de ontwikkelingsgroepen.

Bureau

De coördinatie en aansturing van het Vlaams Indicatorenproject voor Professionals en Patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (VIP²-GGZ) gebeurt door een kerngroep van initiatiefnemende actoren, het 'Bureau'. Daarin zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

 • covoorzitters:
  • Frieda Matthys - Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie
  • Gert Peeters - Zorgnet Icuro
 • Barbara Declercq - Zorg en Gezondheid - secretaris
 • Patrick Cokelare - Zorgnet Icuro
 • Kris Van Den Broeck- Belgische Federatie van psychologen
 • Peter Cosemans - Zorgnet Icuro
 • Shalini Matthys- Algemene Unie van Verpleegkundigen van België
 • Laura Jame - Vlaams Patiëntenplatform
 • Lieve Van Den Bossche - Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg
 • Yves Wuyts - Zorgnet Icuro
 • Tineke Oosterlinck - Zorg en Gezondheid
 • Lieve Van Segbroeck - Zorginspectie
 • Kim Steeman -  Vlaams Familieplatform
 • Katia Vandendriessche - Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg
 • Geert Verstuyf - Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs
 • Steven Wellekens -  Centra Ambulante Revalidatie
 • Ariane Ghekiere - TTP

Forum

Het Bureau koppelt periodiek terug naar het 'Forum'. Het Forum bestaat uit afgevaardigden van de brede GGZ-sector en andere belanghebbende organisaties binnen het werkveld. Het heeft als taak om kritisch te reflecteren over het verloop van het project en de voorgestelde indicatoren. Het Forum is verder belangrijk om een draagvlak te creëren bij voorzieningen en zorgverleners en ondersteuning te bieden bij de implementatie van het project.

Ontwikkelingsgroepen

De bepaling, verfijning en opvolging van de indicatoren gebeurt door de ontwikkelingsgroepen. In elke groep zitten experten uit verschillende zorgdisciplines: psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, andere experten en vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties. Er is telkens een duovoorzitterschap met een arts-psychiater als voorzitter en een covoorzitter met een andere professionele achtergrond. Per domein is er een ontwikkelingsgroep.

Bij hun keuze van indicatoren baseren de experten zich op kennis, ervaring en internationale voorbeelden. Ze wegen daarbij af welke indicatoren de meeste meerwaarde bieden en het meest betrouwbaar zijn om iets te zeggen over de kwaliteit, de processen en de resultaten van de zorg. De experten stellen zich ook de vraag of het voor een voorziening wel haalbaar is om de indicator te meten.

Voor meer informatie over de ontwikkelingsgroepen kan u terecht bij Ariane Ghekiere (ariane.ghekiere@zorg-en-gezondheid.be)

 

 • Ontwikkelingsgroep  patiëntenveiligheid

    Handhygiëne, geneesmiddelenvoorschrift, suïcidepreventiebeleid, gebruik van benzodiazepines, (somatische opvolging)

    Vertegenwoordiger Bureau VIP² GGZ: P. Cosemans

 

 • Ontwikkelingsgroep Betrekken van de context

    Beleid betrekken van de context

    Vertegenwoordiger Bureau VIP² GGZ: K. Steeman     

                 

 •  Ontwikkelingsgroep CGG

      Continuïteit van zorg, behandelplan

      Vertegenwoordiger Bureau VIP² GGZ: L. Van Den Bossche     

                   

 •   ontwikkelingsgroep CAR

       Multidisciplinair werken, behandelplan

       Vertegenwoordiger Bureau VIP² GGZ: S. Wellekens                  

      

 •  Ontwikkelingsgroep Verslavingszorg

     Continuüm van zorg bij hepatitis C

     Vertegenwoordiger Bureau VIP² GGZ: G. Verstuyf

 

 • Ontwikkelingsgroep Kinderen en jongeren

    - tijdelijk stopgezet-           

  

 • Ontwikkelingsgroep PVT

     PVT:betrekken van naasten, begeleidingsplan

     Vertegenwoordiger Bureau VIP² GGZ: Y. Wuyts         

 

 •     Ontwikkelingsgroep BW

     BW: begeleidingsplan, participatie

     Vertegenwoordiger Bureau VIP² GGZ: Y. Wuyts    

                                    

 •    Ontwikkelingsgroep  Patiëntenervaringen

      Ervaringsdeskundigheid, (gedeelde besluitvorming)

      Vertegenwoordiger Bureau VIP² GGZ: J. Van Speybroek

 

 •   Verantwoordelijke Vlaamse patiëntenpeiling: L. Jame