Aandachtsgebied Hoboken

Waarom is deze regio een aandachtsgebied?

Hoboken kent een zware metalenvervuiling. De vervuiling is in de loop der jaren gedaald, maar de inwoners van naburige wijken worden aan meer lood en arseen blootgesteld dan mensen die elders wonen. Om de 3 jaar wordt een gezondheidskundig rapport opgemaakt om de impact van de luchtconcentraties op de gezondheid in te schatten:

Het non-ferro bedrijf Umicore zorgt voor een vervuiling met zware metalen in Hoboken. Eind jaren '70 werd de invloed van de vervuiling op de omliggende wijken duidelijk. Daarom werd de Medische Werkgroep van Hoboken opgericht en financiert het Agentschap Zorg en Gezondheid de halfjaarlijkse screeningsonderzoeken bij kinderen van 1-12jaar.

De kinderen wonende in de wijken Moretusburg en Hertogvelden worden om het half jaar uitgenodigd voor een vingerprik om het loodgehalte in bloed te bepalen. Lood wordt als gidsparameter gemeten om de zware metalen vervuiling op te volgen.

De Vlaamse overheid (AZG, Departement Omgeving, VMM), Stad en Provincie Antwerpen en Umicore gaan samenwerken om éénmalig een uitgebreider biomonitoringsonderzoek uit te voeren waarbij in bloed of urine van jongeren van 14-15 jaar een aantal zware metalen worden gemeten en ook omgevingsmetingen worden uitgevoerd om na te gaan of er een verschil is t.o.v. Vlaanderen en wat de relatie is tussen de omgevingsmetingen én de lichaamsmetingen. Eind 2023 worden hiervan de resultaten verwacht.

Samenwerkingsovereenkomst met Umicore voor preventieve acties ten gevolge van zware metalen blootstelling in Hoboken.

Zorg en Gezondheid heeft met het bedrijf Umicore een samenwerkingsovereenkomst afgesloten over preventieve initiatieven om de omwonenden te ondersteunen. De wijken Moretusburg en Hertogvelden zijn immers zogeheten “aandachtsgebieden” voor de blootstelling aan zware metalen (o.a. lood en arseen).

De overeenkomst houdt in dat Umicore jaarlijks aan Zorg en Gezondheid een financiële bijdrage betaalt voor verschillende preventieve acties. Dat geld wordt aangewend om:

  • Een preventiemedewerker aan te werven bij het Logo Antwerpen. Deze wijkwerker (verpleegkundige) is een aanspreekpunt  voor de bewoners van de wijken om hen  te sensibiliseren over de risico’s van zware metalen en wat ze kunnen doen om de blootstelling te beperken.
  • halfjaarlijks de “lood-in-bloedwaarden” te onderzoeken bij kinderen in Moretusburg en Hertogvelden (humane biomonitoring)
  • Zorgondersteuning te bieden aan kinderen met verhoogde lood-in-bloedwaarden die wonen in Moretusburg en Hertogvelden. Een arts die een zorgbehandeling (bijvoorbeeld kinesitherapie, logopedie, thuisbegeleiding) voorschrijft bij een kind met verhoogde bloedloodwaarde, kan een aanvraag indienen bij het expertencomité om een budget voor die zorgbehandeling te verkrijgen.

Umicore voorziet jaarlijks 70.500 euro voor de verpleegkundige en het bloedonderzoek. Voor zorgondersteuning werd 45.000 euro voorzien voor een periode van 3 jaar. 

De samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 september 2019 tot 31 december 2022 en kan één keer verlengd worden met 3 jaar.

Meer info:

pdf bestandsamenwerkingsovereenkomst met Umicore voor preventieve acties (5.3 MB)

pdf bestandSubsidiebesluit voor Logo Antwerpen (2.66 MB)

 

pdf bestandHoboken Volksgezondheidskundige Inschatting Meetresultaten: 2016-2018 (937 kB)

pdf bestandHoboken Volksgezondheidskundige Inschatting Meetresultaten: 2017 (757 kB)

pdf bestandHoboken Volksgezondheidskundige interpretatie van luchtmetingen: 2014-2015 (1.07 MB)

 

pdf bestandRapportage wijkwerker Hoboken 1e helft 2020_Logo Antwerpen (365 kB)

pdf bestandRapportage Wijkwerker Hoboken 2e helft 2020_LogoAntwerpen (329 kB)