Aandachtsgebied Beerse

Waarom is Beerse een aandachtgebied?

Ter hoogte van het kanaal Schoten - Turnhout in Beerse is er sinds het begin van de 20ste eeuw non-ferro industrie gevestigd waar zware metalen lood, antimoon, koper, … geproduceerd worden. Bij de productieprocessen kwamen grote hoeveelheden zware metalen vrij in de omgeving. Daarnaast werd vroeger in de omgeving ook de restproducten (assen) gebruikt voor de aanleg van wegen en opritten, het ophogen van percelen, … .

Dit leidde tot een hele reeks onderzoeken (bevolkingsonderzoeken, bodemonderzoeken, gewasstudies, …) in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90. Ondermeer op basis van deze onderzoeken werden de bedrijven door de overheid aangezet om bijkomende inspanningen te leveren om de uitstoot terug te dringen. In 2006 en 2009 vonden de laatste biomonitoringsstudies plaats.

Meer info over deze studies en het daaropvolgende opvolgings- en participatietraject: www.beerse.be/participatieproject-kanaalzone-west

 

Gezondheidskundige impact?

In Beerse staan enkel luchtmeetposten van Vlaamse Milieumaatschappij om de luchtkwaliteit op te volgen. Om de 3 jaar wordt door Agentschap Zorg en Gezondheid een gezondheidskundig rapport opgemaakt om de impact van de luchtconcentraties op de gezondheid in te schatten: link naar rapport?

Preventietips om de blootstelling aan zware metalen te beperken zijn terug te vinden op de website van de medisch milieukundigen, specifiek op deze link: https://www.gezondleven.be/themas/gezondheid-en-milieu/milieugezondheidskundige-aandachtsgebieden/aandachtsgebied-beerse

 

Meer info:

pdf bestandBeerse_Volksgezondheidskundige Interpretatie_luchtmetingen 2021 (637 kB)

pdf bestandBeerse_Volksgezondheidskundige Interpretatie_luchtmetingen: 2016-2017 (676 kB)

pdf bestandBeerse_Volksgezondheidskundige Interpretatie_luchtmetingen: 2014 (604 kB)