Aanbod en verdeling van woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning

Verdeling bijkomende woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning in 2019

Ook in 2019 worden extra middelen ingezet om aan 2.938 woongelegenheden, bovenop de basiserkenning als woonzorgcentrum, een bijkomende erkenning te verlenen.

 • Hiermee zal aan maximum 39 woonzorgcentra een planningsvergunning van 25 woongelegenheden met een bijkomende erkenning worden toegekend, op voorwaarde dat er in het woonzorgcentrum tijdens de laatste referentieperiode gemiddeld minstens 25 bewoners met een zorgprofiel B, C, Cd of D verbleven.
 • De resterende woongelegenheden met een bijkomende erkenning worden toegekend aan woonzorgcentra die reeds een bijkomende erkenning hebben. Woonzorgcentra met een lagere dekkingsgraad voor zware zorgprofielen genieten daarbij een hogere prioriteit dan woonzorgcentra met een hogere dekkingsgraad voor zware zorgprofielen.

Na toekenning zal het totaal aantal woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomend erkenning in Vlaanderen stijgen tot maximaal 50.711 woongelegenheden.

Initiatiefnemers hoeven zelf geen aanvraag tot planningsvergunning in te dienen voor de bijkomende woongelegenheden met een bijkomende erkenning.. De initiatiefnemers die in aanmerking komen voor bijkomende woongelegenheden met een bijkomende erkenning zullen van Zorg en Gezondheid een voornemen tot planningsvergunning ontvangen. Deze initiatiefnemers kunnen vervolgens een aanvraag tot erkenning indienen. Zij hebben de keuze om de erkenning te laten ingaan op datum van 1 juli 2019 of 1 oktober 2019.  

Verdelingen RVT-bedden in 2016, 2017 en 2018

2016

In 2016 kregen 49 initiatiefnemers een eerste RVT-erkenning:

 • 675 RVT-bedden werden in gebruik genomen op 1 januari 2016
 • 75 op 1 april 2016
 • 251 op 1 juli 2016
 • 100 op 1 oktober 2016
 • 100 op 1 januari 2017
 • 25 op 1 juli 2017

2017

In 2017 werd de RVT-dekkingsgraad in 134 woonzorgcentra opgetrokken die reeds over een RVT-erkenning beschikten.

 • 875 RVT-bedden werden in gebruik genomen op 1 januari 2017
 • 53 op 1 april 2017
 • 228 op 1 juli 2017
 • 70 op 1 oktober 2017

2018

In 2018 werd de RVT-dekkingsgraad in woonzorgcentra die reeds over een RVT-erkenning beschikten opgetrokken.

 • 1.196 bijkomende RVT-bedden werden in gebruik genomen op 1 april 2018
 • 203 bijkomende RVT-bedden op 1 juli 2018
 • 449 bijkomende RVT-bedden op 1 oktober 2018

Meer info

Brieven over de verdeling

Ouder

Tot voor de zesde staatshervorming werden bijkomende RVT-erkenningen verleend via protocolakkoorden tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten.

De laatste schijf voor bijkomende RVT-bedden was initieel voorzien op 1 oktober 2010. Op de Interministeriële Conferentie van 18 juni 2012 werd een aanhangsel bij het derde protocolakkoord ondertekend dat Vlaanderen in staat stelde om nog 1.324 RVT-vergunningen te verlenen. Deze RVT-bedden werden verdeeld op basis van de criteria vastgelegd in de de ministeriële brieven van 20 augustus 2012 en van 11 februari 2013.

Zo steeg het aantal RVT-bedden in Vlaanderen systematisch: van 17.918 RVT-bedden eind 1999 tot 43.471 op 1 april 2013.

pdf bestandOverzicht erkende RVT-bedden op 1 augustus 2017 (98 kB)