Facturatie-instructies: Pseudonomenclatuurcodes en voorzieningen die mogen factureren

Vlaanderen is met de zesde staatshervorming volledig bevoegd geworden voor revalidatieziekenhuizen en -centra, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, multidisciplinaire begeleidingsequipes en rolstoel advies teams. Vanaf 1/1/2019, is er een overgangsperiode, geregeld in een overnamedecreet. Vlaanderen neemt de bevoegdheden en de bestaande financiering over van de federale overheid en zet die verder. De nadruk ligt daarbij op continuïteit.

Tijdens de overgangsfase zullen de ziekenfondsen belast blijven met de uitbetaling van de tegemoetkomingen voor deze voorzieningen. Voorzieningen factureren in die overgangsperiode hun prestaties dus aan de ziekenfondsen.

Pseudonomenclatuurcodes

Versies van 18 juli 2019

Deze documenten beschrijven welke pseudonomenclatuurcodes u moet gebruiken, in welke gevallen u ze moet/mag gebruiken en wie ze mag gebruiken en wat de voorwaarden zijn. De afspraken in deze documenten zijn van toepassing voor zowel de verzekeringsinstellingen als voor de voorzieningen (revalidatieziekenhuizen en -centra, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, multidisciplinaire begeleidingsequipes en rolstoel advies teams).

Enkel facturaties op basis van deze pseudonomenclatuurcodes en volgens deze bijhorende regels zullen we behandelen als facturaties ten laste van zorg en Gezondheid en zullen bijgevolg kunnen worden betaald met financiering van Zorg en Gezondheid.

Adressen voor opsturen van facturen

Om uw facturen te bezorgen aan de ziekenfondsen, stuurt u ze naar deze adressen:

Overzicht van voorzieningen die mogen factureren

xlsx bestandVoorzieningen gevat door het overnamedecreet (56 kB)

In deze lijst staan alle individuele voorzieningen die gevat zijn door het overnamedecreet en waarvoor Zorg en Gezondheid de bevoegdheid i.v.m financiering overneemt van het RIZIV. Ziekenfondsen kunnen enkel de facturen van deze voorzieningen betalen met financiering van Zorg en Gezondheid.