Facturatie-instructies: Pseudonomenclatuurcodes en voorzieningen die mogen factureren

Vlaanderen is met de zesde staatshervorming volledig bevoegd geworden voor revalidatieziekenhuizen en -centra, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, multidisciplinaire begeleidingsequipes en rolstoel advies teams. Vanaf 1/1/2019, is er een overgangsperiode, geregeld in een overnamedecreet. Vlaanderen neemt de bevoegdheden en de bestaande financiering over van de federale overheid en zet die verder. De nadruk ligt daarbij op continuïteit.

Tijdens de overgangsfase zullen de ziekenfondsen belast blijven met de uitbetaling van de tegemoetkomingen voor deze voorzieningen. Voorzieningen factureren in die overgangsperiode hun prestaties dus aan de ziekenfondsen.

Pseudonomenclatuurcodes

Versies van 17 april 2020

Deze documenten beschrijven welke pseudonomenclatuurcodes u moet gebruiken, in welke gevallen u ze moet/mag gebruiken en wie ze mag gebruiken en wat de voorwaarden zijn. De afspraken in deze documenten zijn van toepassing voor zowel de verzekeringsinstellingen als voor de voorzieningen (revalidatieziekenhuizen en -centra, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, multidisciplinaire begeleidingsequipes en rolstoel advies teams).

Enkel facturaties op basis van deze pseudonomenclatuurcodes en volgens deze bijhorende regels zullen we behandelen als facturaties ten laste van zorg en Gezondheid en zullen bijgevolg kunnen worden betaald met financiering van Zorg en Gezondheid.

Vlaamse elektronische facturatie instructies (VEFI)

Versies van 12 mei 2020

Dit document beschrijft de pdf bestandVlaamse elektronische facturatie instructies 2019 - versie 02 (807 kB) en pdf bestandVlaamse elektronische facturatie instructies bijwerking 2019-02 (223 kB) voor Vlaamse voorzieningen die gebruik maken van het elektronisch systeem van aflevering van facturatiebestanden aan de verzekeringsinstellingen. Deze instructies zijn van toepassing voor al de prestaties die op rekening C van de Vlaamse overheid gefactureerd worden. Deze instructies zijn een aanvulling op de federale instructies van het Riziv (rekening A en B).

Of download de Word-versies: docx bestandVlaamse elektronische facturatie instructies 2019 - versie 02 (306 kB) en docx bestandVlaamse elektronische facturatie instructies bijwerking 2019-02 (54 kB)

Adressen voor opsturen van facturen

Om uw facturen te bezorgen aan de ziekenfondsen, stuurt u ze naar deze adressen:

xlsx bestandFacturatieadressen voor initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorginstehuizen (31 kB)

xlsx bestandFacturatieadressen voor revalidatievoorzieningen (60 kB)

Overzicht van voorzieningen die mogen factureren

xlsx bestandVoorzieningen gevat door het overnamedecreet (61 kB)

In deze lijst staan alle individuele voorzieningen die gevat zijn door het overnamedecreet en waarvoor Zorg en Gezondheid de bevoegdheid i.v.m financiering overneemt van het RIZIV. Ziekenfondsen kunnen enkel de facturen van deze voorzieningen betalen met financiering van Zorg en Gezondheid.

 

Formulieren voor de aanvraag van tegemoetkomingen voor revalidatieverstrekkingen

Met deze aanvraagformulieren vraagt een met een revalidatieovereenkomst de tegemoetkomingen aan voor de revalidatieverstrekkingen die ze bieden aan hun cliënten. Ze doen die aanvraag bij het ziekenfonds van de cliënt.