Facturatie-instructies: Pseudonomenclatuurcodes en voorzieningen die mogen factureren

Vlaanderen is met de zesde staatshervorming volledig bevoegd geworden voor revalidatieziekenhuizen en -centra, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, multidisciplinaire begeleidingsequipes en rolstoel advies teams. Vanaf 1/1/2019, is er een overgangsperiode, geregeld in een overnamedecreet. Vlaanderen neemt de bevoegdheden en de bestaande financiering over van de federale overheid en zet die verder. De nadruk ligt daarbij op continuïteit.

Tijdens de overgangsfase zullen de ziekenfondsen belast blijven met de uitbetaling van de tegemoetkomingen voor deze voorzieningen. Voorzieningen factureren in die overgangsperiode hun prestaties dus aan de ziekenfondsen.

Pseudonomenclatuurcodes

xlsx bestandPseudonomenclatuurcodes voor facturatie aan de ziekenfondsen (50 kB)

Dit is de lijst met pseudonomenclatuurcodes. Revalidatieziekenhuizen en -centra, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, multidisciplinaire begeleidingsequipes en rolstoel advies teams moeten deze codes gebruiken om de prestaties (dienstverlening) die ze leveren, te factureren aan de ziekenfondsen (= de verzekeringsinstellingen) en er zo voor betaald te worden.

Enkel wanneer een factuur van een voorziening deze code vermeldt én het een voorziening is die gevat is door het overnamdecreet (zie lijst hieronder), kan het ziekenfonds (de verzekeringsinstelling) de factuur betalen met financiering van Zorg en Gezondheid.

Overzicht van voorzieningen die mogen factureren

xlsx bestandVoorzieningen gevat door het overnamedecreet (62 kB)

In deze lijst staan alle individuele voorzieningen die gevat zijn door het overnamedecreet en waarvoor Zorg en Gezondheid de bevoegdheid i.v.m financiering overneemt van het RIZIV. Ziekenfondsen kunnen enkel de facturen van deze voorzieningen betalen met financiering van Zorg en Gezondheid.