Nieuws

  • 22 oktober 2020

Taskforce - Onverminderd testen bij symptomen en mogelijke uitbraken

De Taskforce COVID-19 Zorg blijft de situatie in de zorg- en welzijnsvoorzieningen zorg opvolgen. De Taskforce Zorg heeft de richtlijnen van verschillende sectoren getoetst aan de belangrijkste beslissingen van het Overlegcomité van 16 oktober, bijvoorbeeld rond bezoekregeling en horeca.
  • 21 oktober 2020

Teststrategie aangepast - geen test meer indien geen symptomen

Rekening houdend met de hoge druk op labo's en huisartsen voor het afnemen van testen, zijn duidelijke prioriteiten bepaald inzake staalafname en laboanalyse.
  • 16 oktober 2020

Vlaamse controletoren toont nu waar de besmette persoon denkt besmet te zijn geraakt

Waar denken COVID 19-patiënten zelf dat ze de besmettingen hebben opgelopen? De contactonderzoekers stellen ook die vraag wanneer ze een besmette persoon contacteren. Een dagelijkse update van de resultaten voor heel Vlaanderen is nu beschikbaar voor de lokale besturen en lokale zorgraden via de zogeheten Vlaamse controletoren.
  • 30 september 2020

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid van 1 tot 10 oktober

1 tot 10 oktober: Meer dan 450 organisaties nemen deel aan de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
Coronalert
  • 21 oktober 2020

App Coronalert blijft groeien

De app Coronalert werd een kleine maand geleden gelanceerd en intussen meer dan 1,4 miljoen keer gedownload. Dat betekent dat ongeveer 20% van de smartphone-gebruikers de app heeft.
  • 16 oktober 2020

Contactonderzoek in cijfers

Cijfers over het bereik van contactonderzoek in Vlaanderen vindt hier u vanaf nu elke vrijdag
  • 30 september 2020

Coronalert beschikbaar voor iedereen

Na de uitrol bij meer dan 10.000 gebruikers wordt de app Coronalert nu ter beschikking gesteld van de hele Belgische bevolking. De app is één van de instrumenten die worden ingezet in de strijd tegen Covid-19.
  • 16 oktober 2020

Vlaamse contactopvolging zet sms’en in om hoogrisicocontacten snel te bereiken

Het aantal besmettingen in Vlaanderen stijgt helaas fors dag na dag. De grote toename van het aantal besmette personen vertaalt zich echter ook in een nog grotere en snellere toename van het aantal hoogrisicocontactpersonen dat verwittigd moet worden door de contactopspoorders. Vanaf vandaag stuurt de contactopvolging sms’en in plaats van hen op te bellen.
  • 2 oktober 2020

Heropstart preventieve testen in residentiële zorgvoorzieningen

Vanaf volgende week kunnen woonzorgcentra en andere residentiële zorgvoorzieningen in Vlaanderen opnieuw preventief hun medewerkers testen op COVID-19. De preventieve testen gebeuren in voorzieningen die zich een gemeente bevinden waar er een verhoogde circulatie is van het virus.
  • 30 september 2020

Nu ook publieke rapportering van zorgkwaliteit door Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen

De sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) werkt sinds vele jaren aan kwaliteitsverbetering. In 2013 startten de eerste initiatieven tot het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren. Vandaag zetten heel wat GGZ-voorzieningen een volgende stap: op www.Zorgkwaliteit.be maken ze de eerste resultaten bekend van deze kwaliteitsmetingen. Het zijn resultaten over patiëntervaringen en -veiligheid. De GGZ is daarmee, na de algemene ziekenhuizen, de tweede zorgsector in Vlaanderen die kiest voor publieke rapportering. Sinds 2019 zijn deze kwaliteitsinitiatieven ingekanteld in het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), een onafhankelijke VZW, met de steun van de Vlaamse overheid.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid