Informatiedag van 3 december 2018 - Welkom in Vlaanderen

Op 1 januari 2019 neemt Zorg en Gezondheid de taken over van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid voor de revalidatieziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen, de revalidatievoorzieningen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging.

Tijdens informatiedag van 3 december 2018 gingen we dieper in op alles wat wel en niet verandert voor deze voorzieningen op 1 januari.

Programma en presentaties
9u - 10u

Registratie en onthaal met welkomstkoffie

10u – 10u30

Verwelkoming en kadering

Jo Vandeurzen – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

10u30 – 10u50

pdf bestandVlaams zorglandschap in beweging - presentatie (3.03 MB)

Dirk Dewolf – Administrateur-generaal Zorg en Gezondheid

10u50 – 11u25

pdf bestandDe afdeling Gespecialiseerde Zorg, wat doen we voor u? - presentatie (1.98 MB)

Tom De Boeck - Afdelingshoofd Gespecialiseerde Zorg

11u25 – 11u45

pdf bestandDe rol van de verzekeringsinstellingen - presentatie (457 kB)

Pieter Vandenbroucke en Johan Willems - Socialistische Mutualiteiten

11u45 – 12u

pdf bestandWebwijs op zorg-en-gezondheid.be - presentatie (2.25 MB)

Joris Moonens - Woordvoerder Zorg en Gezondheid

12u – 13u

Lunch

13u – 15u

Werksessies

We voorzien concrete en praktische werksessies voor alle voorzieningen (behalve voor de revalidatieziekenhuizen) waar we de belangrijkste aanpassingen en processen in detail uitleggen, met ruimte voor vragen.

15u - 16u

Receptie en netwerking