23-29 april - Week van de Valpreventie. Blijf in beweging, hou het veilig

  • 11 april 2018

De zevende Week van de Valpreventie vindt plaats van 23 tot en met 29 april en heeft als thema “Blijf in beweging, doe het veilig”.

Binnen dat thema wordt de oudere aangemoedigd om zoveel mogelijk te bewegen, maar wel op een veilige manier. Dat wil zeggen dat men voldoende aandacht schenkt aan de valrisicofactoren zoals verminderd zicht, laag vitamine D-gehalte, valangst, medicatie, onveilige omgeving, onaangepast schoeisel …

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen roept alle verenigingen, organisaties, intermediairs, woonzorgcentra, gezondheids- en welzijnswerkers en iedereen die in contact komt met 65-plussers op om activiteiten rond valpreventie te organiseren. Ze rekenen opnieuw op een massale deelname zodat, net als in 2017, de kaap van 1000 deelnemende organisaties wordt overschreden.

Naast de bestaande materialen en activiteiten rond valpreventie, kun je de geüpdatete folder, affiche en het artikel raadplegen. Bekijk ook zeker de nieuwe placemat met de bewegingsdriehoek.

Alle materialen kunnen online besteld worden.

Je vindt alle informatie op www.valpreventie.be.