11.243 testkits voor Vlaamse woonzorgcentra

  • 7 april 2020

Afgelopen vrijdag besliste het evaluatieoverleg van de wetenschappers en de overheden, de 'Risk Management Group', om 20.000 COVID-19 testen uit te voeren in de woonzorgcentra in België. 11.243 testkits zijn bestemd voor Vlaanderen. De testen moeten een duidelijker beeld scheppen van de huidige verspreiding van het virus in de woonzorgcentra. Zo kunnen we beoordelen of er andere maatregelen of richtlijnen nodig zijn. Tegelijk evalueren we met deze testreeks ook de praktische en logistieke voorwaarden om daarna permanent een meer uitgebreide testcapaciteit te kunnen inzetten in de woonzorgcentra.

Verdeling van de testkits

Een aantal woonzorgcentra worden volledig getest, dus alle bewoners en alle personeelsleden, zowel met ziekteklachten als zonder ziekteklachten. Met de testcapaciteit die momenteel beschikbaar is, kan dat momenteel echter nog niet in alle Vlaamse woonzorgcentra gebeuren.

De prioriteit gaat daarom naar de woonzorgcentra die te kampen hebben met een hoger aandeel bewoners en/of personeel met COVID-19-ziekteklachten. Die selectie gebeurt op basis van de dagelijkse registraties van de woonzorgcentra in het e-loket. We kozen er de woonzorgcentra uit die op het moment van de selectie de hoogste concentratie zieke bewoners hadden, het hoogste percentage zieke personeelsleden of de combinatie van beide. Het gaat om 55 woonzorgcentra. Die woonzorgcentra kampen met de grootste uitbraken of lopen het hoogste risico op een uitbraak. Door in deze woonzorgcentra iedereen te laten testen, willen we hen helpen om die uitbraak te beheersen en kan Zorg en Gezondheid zijn adviezen over uitbraakbeheersing verfijnen.  

Daarnaast hebben we nog woonzorgcentra geselecteerd die op het moment van selectie gelukkig nog lage aantallen of zelfs geen zieke bewoners en personeelsleden telden. Rekening houdend met de regionale spreiding van de woonzorgcentra over de provincies hebben we zo 30 woonzorgcentra willekeurig geselecteerd. In die woonzorgcentra vragen we om de aanwezige bewoners te testen. Testen is hier vooral interessant om na te gaan of er onzichtbare verspreiding is, bij bewoners zonder ziekteklachten. 

Lijst met woonzorgcentra

xlsx bestandLijst woonzorgcentra waar getest wordt op COVID-19 (20 kB)

Ook daarna meer testen

Zorg en Gezondheid beseft dat alle woonzorgcentra grote nood hebben om meer te kunnen testen. Vooraleer te kunnen overgaan tot een permanente uitgebreide testcapaciteit, moet de praktische haalbaarheid nagegaan en bijgesteld worden. Deze eerste reeks van testen zal aantonen of we meer labo’s en meer testen kunnen inzetten, of we de leveringen aan de woonzorgcentra en de afnames en ophalingen van de testen goed kunnen organiseren, enz. 

Deze reeks van testen moet de federale werkgroep van minister De Backer dus in staat stellen om daarna de testcapaciteit permanent te vergroten en in te zetten in de woonzorgcentra. De resultaten zullen ook leren voor welke doelgroepen we die uitgebreide testcapaciteit dan het beste inzetten, bijvoorbeeld specifiek voor de zorgverleners of breder. Deze eerste testfase moet dus toelaten om een gecoördineerde en geharmoniseerde teststrategie te bepalen voor het hele Belgische grondgebied via de Risk Management Group.

De Vlaamse Regering en Zorg en Gezondheid doen er alles aan om naast meer testen ook meer beschermingsmateriaal naar de woonzorgcentra te kunnen sturen. Na de eerste levering van chirurgische mondmaskers volgde deze week ook een levering met handalcoholgels. We weten dat er nog andere grote noden zijn en er worden kosten noch moeite gespaard om meer maskers aan te kopen, maar ook ander materiaal zoals schorten. Door de wereldwijde verstoringen in de markt van deze beschermingsmaterialen, verloopt het bestellen en leveren van dergelijk materiaal helaas zeer moeilijk.