10 september - Werelddag suïcidepreventie - Samen kunnen we zelfdoding voorkomen

  • 8 september 2020

Elk jaar wordt op 10 september wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Ook dit jaar hebben het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en haar partners het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en de suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg een aantal acties gepland, om de preventie van zelfdoding onder de aandacht te brengen. Iedereen kan een rol spelen en mee zelfdoding helpen voorkomen, ook in deze coronatijd.

Vlaanderen (België) is wereldwijd één van de koplopers wat betreft suïcide. Het Vlaamse suïcidecijfer is maar liefst anderhalve keer groter dan het Europese gemiddelde. Bijna iedereen wordt ooit geconfronteerd met een zelfdoding of zelfmoordpoging in zijn of haar omgeving en toch blijft praten over zelfmoord een taboe. Inzetten op preventie van zelfdoding blijft dan ook van levensbelang, zeker ook tijdens de huidige coronatijd: lees hierover meer op de website zelfmoord1813.be.

Pins om te sensibiliseren en zelfmoord bespreekbaar te maken

Dit jaar doen het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en de suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg een beroep op hun partners om samen het thema zelfmoordpreventie zichtbaar te maken. Op 10 september zullen verschillende hulpverleners en organisaties die zich inzetten voor de preventie van zelfdoding dit zichtbaar maken door het dragen van een pin en een foto hiervan te delen op social media. Door het dragen van pins en het delen van een teamfoto met de boodschap dat we samen zelfdoding kunnen voorkomen, willen ze iedereen sensibiliseren om aandacht te hebben voor elkaar en hulp te bieden indien nodig. Iedereen kan immers een rol spelen in de preventie van zelfdoding.

VLESP media-award

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) wil op een positieve manier media sensibiliseren en adviseren over de gunstige effecten van een correcte en respectvolle berichtgeving en beeldvorming over zelfdoding. Om mediamakers te bedanken die op een correcte en hoopvolle manier hebben bericht over zelfdoding, conform de mediarichtlijnen, organiseert VLESP vanaf 2020, in navolging van Werkgroep Verder, de uitreiking van de 'VLESP Media-award’. De winnaar van de award 2019 wordt bekendgemaakt op Werelddag Suïcidepreventie. Meer info vind je op www.zelfmoord1813.be/mediarichtlijnen.

#Hopebeats

Muziek kan helend en hoopgevend zijn, kan ervoor zorgen dat je je emoties kwijt kan of kan mooie herinneringen oproepen. Bovendien kan muziek gevoelens van depressiviteit of angst verzachten, zo blijkt uit onderzoek. VLESP stelde een playlist samen met hoopvolle muziek, op basis van suggesties vanuit het brede publiek. De playlist zal op werelddag suïcidepreventie beschikbaar gemaakt worden via www.zelfmoord1813.be. Meer info: #Hopebeats

Maak mee het verschil

Onder het motto ‘maak mee het verschil’ grijpt het Centrum ter Preventie van Zelfdoding Werelddag Suïcidepreventie aan om een aantal initiatieven te herlanceren. Zo start op 10 september traditioneel de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers voor de Zelfmoordlijn, die nog steeds broodnodig zijn. Daarnaast start het CPZ opnieuw met de verkoop van kaartjes om iemand die het moeilijk heeft een hart onder de riem te steken.

Light a candle

Wereldwijd worden op Werelddag Suïcidepreventie om 20u kaarsjes aangestoken om overleden dierbaren te gedenken, maar ook mensen die iemand verloren aan zelfdoding in hun omgeving te steunen. Ook Werkgroep Verder na Zelfdoding neemt deelt aan dit internationale initiatief.

Aandacht voor preventie van zelfdoding in de media

Werelddag Suïcidepreventie kan ook voor de media een insteek vormen om aandacht te besteden aan de preventie van zelfdoding. Dit kan door te berichten over één van onze acties, maar ook door een breder artikel over preventie van zelfdoding in Vlaanderen, door het brengen van positieve en hoopvolle getuigenissen, etc.