1. Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit legt voorwaarden op voor de stage, de volledige erkenning en de verlenging van de erkenning van ziekenhuisapothekers.