Loading...

Welkom op de website van het
Agentschap Zorg en Gezondheid

Zorg en Gezondheid is een dienst van de Vlaamse overheid. Het ondersteunt en reglementeert een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven: van zuiver drinkwater tot gezonde voeding, van kanker tot infectieziekten en van preventieve organisaties tot palliatieve zorginstellingen.
 
 

Nieuws

rss
 • Minder vervuilende stoffen in lichaam Vlaamse jongere

  Datum
  27-01-2015
  milieu en gezondheid
  Voor de meeste vervuilende stoffen in het lichaam van Vlaamse jongeren worden nu lagere gehaltes gemeten dan 10 jaar geleden. Aanwezigheid van vervuilende stoffen wordt mee bepaald door onze levensstijl. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) blijven een aandachtspunt. Toxische arseen-afbraakproducten werden voor het eerst in urine op grote schaal gemeten en zijn een aandachtspunt.
 • Milieugezondheid in de Gentse kanaalzone

  Datum
  27-01-2015
  milieu en gezondheid
  Voor de meeste vervuilende stoffen worden nu lagere gehaltes in het lichaam van jongeren uit de Gentse kanaalzone gemeten dan 10 jaar geleden. In vergelijking met Vlaamse leeftijdsgenoten zijn de gezondheidseffecten van fijn stof verhoogd bij jongeren uit de Gentse kanaalzone. Gehaltes van polygechloreerde biphenyls (PCB’s) blijven een aandachtspunt. De andere meetwaarden zijn lager of vergelijkbaar.
 • Kinesitherapeuten kunnen bijzondere beroepsbekwaamheden laten erkennen

  Datum
  22-12-2014
  Logo Zorg en Gezondheid
  Vanaf 1 januari 2015 kunnen kinesitherapeuten een erkenning aanvragen voor een bijzondere beroepsbekwaamheid. Er zijn 6 mogelijkheden: een erkenning voor pediatrische kinesitherapie, bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie, neurologische kinesitherapie, manuele therapie, cardiovasculaire kinesitherapie en respiratoire kinesitherapie. De erkenning van de gezondheidszorgberoepen is een nieuwe bevoegdheid van Zorg en Gezondheid, maar nog tot 31 december 2015 blijft de Dienst Erkenning Gezondheidszorgberoepen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid deze erkenningsaanvragen afhandelen.
 • Oproep voor partnerorganisatie(s) Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid

  Datum
  17-12-2014
  Logo Zorg en Gezondheid

  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, wil in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid overgaan tot het sluiten van één of meerdere beheersovereenkomsten met partnerorganisaties. Geïnteresseerde organisaties worden opgeroepen zich hiervoor kandidaat te stellen. Zorg en Gezondheid organiseert hiervoor een eenmalige infosessie op 12 januari 2015.