Loading...

Welkom op de website van het
Agentschap Zorg en Gezondheid

Zorg en Gezondheid is een dienst van de Vlaamse overheid. Het ondersteunt en reglementeert een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven: van zuiver drinkwater tot gezonde voeding, van kanker tot infectieziekten en van preventieve organisaties tot palliatieve zorginstellingen.
 
 

Nieuws

rss
 • Woonzorglijn publiceert jaarverslag 2014

  Datum
  25-11-2015
  Logo Zorg en Gezondheid

  De Woonzorglijn kreeg in 2014 2.152 oproepen. Dat zijn er iets minder dan in 2013. De Woonzorglijn geeft informatie en behandelt klachten. Meer dan 93% van wie contact opneemt vraagt informatie, 5% formuleert één of meerdere klachten en in iets minder dan 2% gaat het over een mededeling. Het totaal aantal klachtenmeldingen neemt na een daling in 2013 licht toe. Het aantal gegronde klachten neemt licht af. Het blijft belangrijk om deze aantallen af te zetten tegenover het totaal aantal bewoners van een woonzorgcentrum: op 31 december 2014 waren er 74.586 woongelegenheden die bijna voor 100% bezet zijn. 

 • Campagne om problemen tussen jongeren, ouders en hulpverleners bespreekbaar te maken

  Datum
  18-11-2015
  Logo Zorg en Gezondheid
  Jongeren en ouders in de jeugdhulp kunnen soms het gevoel hebben dat ze niet langer op één lijn zitten met hun hulpverlener(s). Sociaal Incapabele Michiel, bekend van De Ideale Wereld, maakt hen graag duidelijk hoe ze dan verder kunnen.
 • Vlaanderen wil zorg voor verslaafden op brede manier aanpakken

  Datum
  30-10-2015
  Logo Zorg en Gezondheid
  Hoe moet Vlaanderen de zorg voor verslaafden vormgeven? Volgens een visietekst (PDF) die vrijdag op een congres wordt voorgesteld zijn de sleutelwoorden "geïntegreerd" en "herstelgericht". De aanpak is niet enkel gericht op het niet-gebruiken. "De visie is breder. Hoe laten we iemand met een verslavingsproblematiek opnieuw participeren aan de samenleving?", aldus minister van Welzijn Jo Vandeurzen. In die brede aanpak is ook aandacht voor gedragsverslavingen (bv. gokken) en voor de mogelijkheden van nieuwe technologische toepassingen.
 • Nieuwe roadmap e-gezondheid bevestigt en versnelt Vlaams e-gezondheidsbeleid

  Datum
  14-10-2015
  vitalink logo compatibel
  De negen ministers van Volksgezondheid hebben e nieuwe Roadmap e-Gezondheid 2.0’ voorgesteld. Deze roadmap bundelt 20 actiepunten voor e-gezondheidsdiensten in ons land. De rode draad is meer multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners.
 • Laat griep deze winter in de kou staan

  Datum
  12-10-2015
  Griep in de kou (JPEG)
  Griep treft elke winter 1 op de 10 mensen. Meestal genees je vanzelf, maar bij sommige risicogroepen kan griep ernstige gevolgen hebben. “Ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren laten zich daarom het best vaccineren. Jaarlijkse griepvaccinatie biedt de beste kans om zonder griep de winter door te komen”, zegt griepcommissaris prof. Marc Van Ranst. Vanaf half oktober is het vaccin beschikbaar, en voor risicogroepen wordt het voor bijna de helft terugbetaald. Voor mensen in woonzorgcentra is het griepvaccin gratis.