Loading...

Welkom op de website van het
Agentschap Zorg en Gezondheid

Zorg en Gezondheid is een dienst van de Vlaamse overheid. Het ondersteunt en reglementeert een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven: van zuiver drinkwater tot gezonde voeding, van kanker tot infectieziekten en van preventieve organisaties tot palliatieve zorginstellingen.
 
 

Nieuws

rss
 • Prettig eindejaar en een gezond 2015

  Datum
  22-12-2014
  Nieuwjaarskaartje

  Zorg en Gezondheid wenst u een prettig eindejaar en een gezond 2015.

 • Kinesitherapeuten kunnen bijzondere beroepsbekwaamheden laten erkennen

  Datum
  22-12-2014
  Logo Zorg en Gezondheid
  Vanaf 1 januari 2015 kunnen kinesitherapeuten een erkenning aanvragen voor een bijzondere beroepsbekwaamheid. Er zijn 6 mogelijkheden: een erkenning voor pediatrische kinesitherapie, bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie, neurologische kinesitherapie, manuele therapie, cardiovasculaire kinesitherapie en respiratoire kinesitherapie. De erkenning van de gezondheidszorgberoepen is een nieuwe bevoegdheid van Zorg en Gezondheid, maar nog tot 31 december 2015 blijft de Dienst Erkenning Gezondheidszorgberoepen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid deze erkenningsaanvragen afhandelen.
 • Oproep voor partnerorganisatie(s) Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid

  Datum
  17-12-2014
  Logo Zorg en Gezondheid

  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, wil in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid overgaan tot het sluiten van één of meerdere beheersovereenkomsten met partnerorganisaties. Geïnteresseerde organisaties worden opgeroepen zich hiervoor kandidaat te stellen. Zorg en Gezondheid organiseert hiervoor een eenmalige infosessie op 12 januari 2015.

 • Bevoegdheidsoverdracht prijsbepaling ouderenzorg naar Zorg en Gezondheid

  Datum
  11-12-2014
  Logo Zorg en Gezondheid
  Vanaf 10 december 2014 bezorgen ouderenvoorzieningen hun aanvragen tot verhoging van de dag- en uurprijzen of supplementen aan het Agentschap Zorg en Gezondheid en niet langer aan de dienst Prijzen van de Federale Overheidsdienst Economie. Dat gebeurt elektronisch, de procedure per post wordt afgeschaft. Deze bevoegdheidsoverdracht van de prijsbepaling voor de ouderenzorgvoorzieningen kadert in de zesde staatshervorming.
 • Erkenningskalender voor woonzorgcentra en kortverblijf vanaf 2015

  Datum
  28-11-2014
  Logo Zorg en Gezondheid
  Op 1 januari 2015 wordt de erkenningskalender ingevoerd. Woonzorgcentra en centra voor kort verblijf die bijkomende woongelegenheden willen laten erkennen, moeten dan over een goedgekeurde erkenningskalender beschikken. Ze moeten dus eerst een erkenningskalender indienen en pas na goedkeuring een erkenningsaanvraag indienen.