Thuiszorg

Loading...

Thuiszorg omvat een breed gamma van uiteenlopende vormen van hulp- en dienstverlening. De doelstelling van die hulp- en dienstverlening is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, en daar verzorgd kunnen worden. Thuiszorg wil er ook voor zorgen dat mensen (sneller) naar huis kunnen terugkeren, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, om daar verdere hulp te krijgen. Thuiszorg is er voor iedereen: jong of oud, gezinnen met kinderen of alleenstaande ouderen ...

Er is in Vlaanderen een ruim en divers aanbod aan voorzieningen die verschillende vormen van verzorging en hulp bij de mensen thuis aanbieden. Dat gaat van hulp bij het huishouden tot lichaamsverzorging en verpleegkundige zorg. De voorzieningen die u hier vindt, worden erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

De thuiszorg vormt samen met de ouderenzorg (voorzieningen zoals woonzorgcentra of serviceflats) de “woonzorg”. Dat begrip omvat dus zowel de zorg die zorgbehoevenden krijgen om in hun natuurlijke thuismilieu te kunnen blijven of ernaar terug te keren (thuiszorg), als de zorg die in een thuisvervangend milieu aan ouderen geboden wordt (ouderenzorg).

Contact

Erna Scheers

Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn
Teamverantwoordelijke eerste lijn en thuiszorg
Tel:02 553 33 55
Fax:02 553 36 90