Brandveiligheid

Loading...

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 9 december 2011 definitief het besluit (PDF) goedgekeurd dat :

  •   de specifieke brandveiligheidsnormen bepaalt waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen, 
  •   de procedure bepaalt voor het attest dat bewijst dat die normen worden nageleefd. 

In het besluit vindt u:

  1. nieuwe specifieke brandveiligheidsnormen voor de residentiële woonzorgvoorzieningen (niet van toepassing voor serviceflats of assistentiewoningen); 
  2. een duidelijke procedure voor het opmaken en afleveren van attesten inzake brandveiligheid door de lokale burgemeester na advies van de territoriaal bevoegde brandweerdienst; 
  3. specifieke overgangsmaatregelen voor de bestaande voorzieningen. 

Deze normen treden in werking vanaf 1 juli 2012. Meer uitleg over de normen en de procedure vindt u in de brief van minister Vandeurzen over dit besluit (PDF).

Regelgeving en attesten

In het Belgisch Staatsblad is het definitief goedgekeurde besluit met de verschillende bijlagen (PDF) gepubliceerd.

  • het Besluit van de Vlaamse Regering over de brandveiligheid van ouderenvoorzieningen;
  • met bijlage I - normen;
  • met bijlage II - attest A: de voorziening voldoet aan de brandveiligheidsnormen – het attest is 8 jaar geldig;
  •  met bijlage III - attest B: de voorziening voldoet niet volledig aan de brandveiligheidsnormen, maar er is geen gevaar voor bewoners, bezoekers en personeel - het attest is één jaar geldig, maximum tot 8 jaar te verlengen.
  • met bijlage IV - attest C - de voorziening voldoet niet aan de brandveiligheidsnormen – opstart procedure voornemen tot schorsing van de erkenning.

De word- en pdf-versie van deze attesten A, B en C voor invulling door de burgemeester vindt u op de website van het VIPA: www.vipa.be/brandveiligheid en www4wvg.vlaanderen.be/wvg/vipa/brandveiligheid/Paginas/Besluit-brandveiligheid-ouderenvoorzieningen-.aspx

Meer uitleg over deze regels vindt u bovendien in deze toelichting bij het besluit.

Meer info

 

IV: Intraveneus (druggebruik)

Zie ook