Legionella

Loading...

Legionella is een zuurstofminnende, staafvormige kiem die in zoet water leeft en courant wordt aangetroffen. Onder ideale omstandigheden kan de bacterie zich vermenigvuldigen en de legionairsziekte of veteranenziekte veroorzaken.

Om de legionellagroei in sanitaire installaties in te tomen, is het wettelijk verplicht om temperatuurbeheersing toe te passen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook alternatieve beheersmaatregelen toegepast worden. Andere beheersmaatregelen zijn volgens het Legionellabesluit niet toegelaten.

Zorg en Gezondheid ziet toe op de correcte toepassing van het Legionellabesluit. Tijdens een inspectie zal de toezichthoudende ambtenaar nagaan of de exploitant alle maatregelen heeft opgevolgd. De focus van de inspectie ligt op het beheersplan, de risicoanalyse en het register.

Contact

Milieugezondheidszorg

Afdeling Algemene Preventie
Tel:02 553 36 71
Fax:02 553 36 16