Diensten voor logistieke hulp

Loading...

Op deze pagina:

Waar vindt u een erkende dienst voor logistieke hulp?

De diensten voor logistieke hulp zijn erkend door Zorg en Gezondheid. U vindt hier per dienst de website en het adres: contactgegevens diensten voor logistieke hulp (PDF, 23 kB).

Wilt u weten welke diensten er hulp bieden in uw gemeente? Zoek het op in onze zoekmodule.

Terug naar boven

Wat is een dienst voor logistieke hulp?

Een dienst voor logistieke hulp stuurt iemand bij u thuis langs om u te helpen bij bij het schoonmaken van uw huis (poetsen, stof afnemen en stofzuigen, enz.).

Sommige diensten bieden ook hulp bij karweitjes in en rond het huis (kleine reparaties, schilderen of behangen, enz.).

Ook bij diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg kunt u terecht voor schoonmaakhulp, en soms ook voor hulp bij karweitjes en oppashulp (gezelschap, toezicht bij afwezigheid of ter ondersteuning van de mantelzorg). Daarnaast bieden die diensten ook gezinszorg (persoonsverzorging, hulp in het huishouden, psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding …).

Terug naar boven

Voor wie is logistieke hulp bedoeld?

Iedereen die in zijn thuissituatie, vanuit een bepaalde zorgbehoefte, nood heeft aan schoonmaak- of karweihulp, kan zich richten tot een dienst voor logistieke hulp. Enkele voorbeelden:

  • Een oudere die hulp nodig heeft om nog zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen;
  • Iemand met een ernstige ziekte of die ontslagen wordt uit het ziekenhuis, en (nog) niet zelf zijn huis kan schoonmaken;
  • Iemand die zorg draagt voor een inwonende persoon met een handicap;
  •  …

Vraagt u hulp aan zo’n dienst, dan zal een medewerker (een begeleidend personeelslid) bij u thuis langskomen voor een sociaal onderzoek. Tijdens zo’n onderzoek zal de medewerker samen met u volgende zaken overlopen:

  • uw zorgbehoefte;
  • uw familiale en sociale situatie;
  • uw woonsituatie (type woning, aanwezigheid sanitaire voorzieningen, huisdieren, enz.);
  • de hulp die u al ontvangt van een mantelzorger of een professionele hulpverlener.

Op basis van dat onderzoek bepaalt de medewerker van de dienst dan welke hulp en hoeveel hulp u juist nodig hebt. Het onderzoek wordt minstens om de twee jaar herhaald, zodat de hulpverlening mee evolueert naarmate u meer of minder hulp nodig hebt.

Voor gezinnen met een drieling (of een tweede tweeling waarvan de leeftijd niet meer dan 18 maanden verschilt van de eerste) kunt u nog meer informatie vinden op een aparte pagina over meerlingenhulp.

Terug naar boven

Hoeveel betaalt u voor logistieke hulp?

U betaalt voor logistieke hulp een gebruikersbijdrage per uur. Er is echter geen algemeen geldend berekeningssysteem: elke dienst bepaalt zelf hoe hij de bijdrage berekent, maar moet daarbij wel rekening houden met het inkomen en de gezinssamenstelling van de gebruiker.

Er mag alleen een bijdrage aangerekend worden voor de effectief gepresteerde uren logistieke hulp. Wanneer het personeelslid zich moet verplaatsen van de ene naar de andere gebruiker, mag de dienst voor de helft van die verplaatsingstijd een gebruikersbijdrage aanrekenen aan de gebruiker in kwestie.

Voor gezinnen met een drieling (of een tweede tweeling waarvan de leeftijd niet meer dan 18 maanden verschilt van de eerste) is er een specifieke regeling van toepassing om de hulp betaalbaar te houden.

Annulatie van de logistieke hulp

  • Geplande logistieke hulp annuleren is gratis, als u dat doet uiterlijk de laatste werkdag die voorafgaat aan de gevraagde zorg, voor 15 uur.
  • Bij een latere annulatie kan de dienst een vergoeding vragen, tenzij u kunt aantonen dat er sprake is van overmacht. Die vergoeding mag echter niet meer bedragen dan de gebruikersbijdrage die u voor de geplande zorg zou betaald hebben.

Terug naar boven

Contact

Leen Potloot

Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn
Thuiszorg
Tel:02 553 35 33
Fax:02 553 36 90