Psychiatrische ziekenhuizen

Loading...

Op deze pagina:

Waar vindt u een erkende psychiatrisch ziekenhuis in Vlaanderen?

U vindt in dit overzicht van erkende psychiatrische ziekenhuizen (PDF) voor elk ziekenhuis de officiële naam, het adres en de contactgegevens. Bij ziekenhuizen die meer dan 1 campus of vestingplaats uitbaten, vindt u ook de naam en het adres van de verschillende campussen. Dit overzicht wordt telkens aan het begin van de maand geüpdatet.

Raadpleeg het overzicht van websites van psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen

Terug naar boven

Wat doet een psychiatrisch ziekenhuis?

Een psychiatrisch ziekenhuis biedt behandeling en verzorging voor wie ernstige psychische problemen heeft. De ziekenhuizen beschikken daarvoor over gespecialiseerde afdelingen.

De hulpverleners

In een psychiatrisch ziekenhuis werken teams van dokters en hulpverleners met verschillende specialisaties. Een team bestaat gewoonlijk uit een psychiater, psycholoog, ergotherapeut, maatschappelijk werker, verpleegkundige … Zo’n multidisciplinair team zoekt naar de meest geschikte therapie(ën) om de patiënt te helpen.

De behandeling

De behandeling kan bestaan uit verschillende soorten therapieën: behandeling met geneesmiddelen, ergotherapie, gesprekken bij de psychiater, de psycholoog (individueel of in groep), bewegingstherapie … Er wordt een programma uitgewerkt dat zo veel mogelijk op maat gesneden is.

Een zo kort mogelijk verblijf

Bij de behandeling streven de hulpverleners ernaar het verblijf van de patiënt in het psychiatrische ziekenhuis zo kort mogelijk te houden. De patiënt verblijft een korte tijd in het ziekenhuis wanneer zijn probleem het meest acuut is. In die periode zoeken de hulpverleners naar mogelijkheden om patiënten te laten terugkeren naar de maatschappij. Het is belangrijk dat mensen tijdens hun opname zo veel mogelijk contact houden met hun omgeving buiten het ziekenhuis.

Voor sommige patiënten is een programma met dag- of nachtbehandelingen mogelijk: zij komen dan overdag of 's avonds naar het ziekenhuis voor therapie, en gaan daarna weer naar huis.

Terug naar boven

Voor wie is een psychiatrisch ziekenhuis bedoeld?

In een psychiatrisch ziekenhuis kunt u terecht als u ernstige psychische problemen heeft. U gaat er meestal pas naartoe als u doorverwezen wordt door een andere hulpverlener: uw huisarts, psychiater, psycholoog …

Zoals bij alle zorg is het ook bij psychische problemen aangewezen eerst contact op te nemen met uw huisarts. Hij of zij is het beste op de hoogte van de meest geschikte mogelijkheden.

Terug naar boven

Verschillende afdelingen of diensten

Opname

Een nieuwe patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis gaat eerst naar de opname- of observatieafdeling van het psychiatrische ziekenhuis. Daar onderzoeken de artsen aan welke stoornis de patiënt lijdt. Ze zoeken ook uit welke verdere behandeling nodig is.

Soms kan een patiënt dan al naar huis gaan, bijvoorbeeld als hij verder behandeld kan worden door een privépsychiater, een privépsycholoog of een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Dat noemen we ambulante zorg: de patiënt is niet opgenomen in een zorginstelling, maar gaat telkens zelf naar een zorgverlener.

Gespecialiseerde afdelingen

Als zo’n ambulante behandeling, waarbij de patiënt naar huis gaat, niet de beste behandeling is, dan gaat de patiënt naar een gespecialiseerde afdeling. Zo bestaan er afdelingen voor de behandeling van depressie, middelen- en alcoholmisbruik, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychische stoornissen bij ouderen …

Niet elk psychiatrisch ziekenhuis beschikt over al die verschillende afdelingen. Sommige ziekenhuizen hebben afdelingen die meer gespecialiseerd zijn in angst en depressie, andere meer in psychotische stoornissen. Sommige ziekenhuizen leggen de klemtoon op acute problematiek, andere meer op het chronische en langdurige karakter ervan. Sommige ziekenhuizen hebben een afdeling voor kinderpsychiatrie, andere voor ouderenpsychiatrie …

Er is ook een verschil tussen gesloten en open afdelingen. Op gesloten afdelingen mogen patiënten de afdeling of het ziekenhuis niet verlaten. Op open afdelingen kan dat wel, mits een aantal afspraken. Logischerwijs gaan gedwongen opnames naar gesloten afdelingen.

Terug naar boven

Het ziekenhuis verlaten en nabehandeling

Na verloop van tijd is een verblijf niet meer noodzakelijk. De patiënt kan dan naar huis. Het team van hulpverleners beslist dat samen met de patiënt.

Er zijn verschillende mogelijkheden na verblijf in het ziekenhuis. Zo gaan sommige patiënten naar beschut wonen of naar een psychiatrisch verzorgingstehuis, andere mensen gaan naar huis en worden daar ondersteund door psychiatrische thuiszorg, door een eigen psychiater of door een centrum voor geestelijke gezondheidszorg.

Vaak is het zo dat patiënten nog een nabehandeling kunnen volgen. Dat betekent dat zij overdag naar het ziekenhuis komen en een aangepast programma volgen en ’s avonds terug naar huis gaan.

Terug naar boven

Meer info

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid organiseert, samen met het VIGeZ, de campagne Fit in je hoofd: dat is een preventiecampagne met tips en adviezen om de geestelijke gezondheid te beschermen en geestelijke problemen te voorkomen. Op de website van Fit in je hoofd vindt u ook informatie over het zorgaanbod in de geestelijke gezondheidszorg.

Terug naar boven

Ambulante zorg: Zorg waarbij de patiënt in zijn eigen huis of omgeving kan blijven, en dus niet naar een zorgvoorziening hoeft te gaan.

Contact

Greet Van Humbeeck

Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg
Team Geestelijke Gezondheidszorg en Algemene Ziekenhuizen
Tel:02 553 09 09
Fax:02 553 36 05