Residentiële ouderenzorg

Loading...

Een residentiële ouderenzorgvoorziening is een voorziening waar een oudere tijdelijk of permanent kan verblijven als bewoner. Een oudere heeft er dus zijn residentie.

Voorbeelden van residentiële ouderenvoorzieningen zijn woonzorgcentra (de vroegere rusthuizen), centra voor kortverblijfdagverzorgingscentradagverzorgingscentra voor palliatieve verzorgingserviceflatgebouwen & woningcomplexen met dienstverlening en groepen van assistentiewoningen.

Het gaat dus niet om ziekenhuizen of diensten voor thuiszorg. Ouderenzorg vormt samen met thuiszorg een heel aanbod van zorgverlening op de plaats waar de gebruiker en bewoner woont (hetzij thuis, hetzij in een voorziening). Vandaar dat ze samenvallen onder de noemer “woonzorg”.

Hieronder vindt u de adressen en meer uitleg over de verschillende types residentiële ouderenzorgvoorzieningen. Het zijn allemaal voorzieningen die erkend zijn door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Meer info

Voor inlichtingen over ouderenzorgvoorzieningen kunt u contact opnemen met de Woonzorglijn: tel. 078 15 25 25, e-mail: woonzorglijn@zorg-en-gezondheid.be.

Wist je dat?

Een woonzorgcentrum kent u wellicht beter onder de naam rusthuis. De nieuwe naam woonzorgcentrum past beter bij de realiteit: wat vroeger een rusthuis was, is vandaag dikwijls een verzameling van verschillende vormen van zorg en woongelegenheid: naast "klassieke" rusthuiskamers (van kamers tot volwaardige flats), beschikt een woonzorgcentrum ook dikwijls over een centrum voor kortverblijf en dagverzorgingscentrum, of over bijhorende assistentiewoningen.