Geestelijke gezondheidszorg

Loading...

Hieronder vindt u de adressen en meer uitleg over de verschillende types zorgvoorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg. Het zijn allemaal voorzieningen die erkend zijn door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

De erkende psychiatrische ziekenhuizen vindt u in het menu ziekenhuizen.

Een aantal professionele zorgverleners, zoals vele psychiaters en psychologen, werken in privépraktijken. Die vindt u hier niet terug. Uw huisarts kan u verder helpen als u naar zo’n hulpverlener op zoek bent.

In Vlaanderen zijn er ook 2 openbare psychiatrische zorgcentra (OPZ): net als het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zijn het overheidsorganisaties binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ook zij bieden een waaier aan psychiatrische verzorging voor mensen met psychische problemen;

Meer info

De website www.geestelijkgezondvlaanderen.be verzamelt goede, betrouwbare en begrijpelijke informatie over psychische problemen. De website werkt gemaakt door de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) en "Te Gek!?".